Hjem Nyheter Økt smitte hos førstegenerasjons pakistanere

Økt smitte hos førstegenerasjons pakistanere

I de siste ukene er det blitt meldt om en økning i antall smittetilfeller med fødested utenfor Norge.

Rundt halvparten av de meldte smittetilfellene har smittested Pakistan. Det bekrefter Umaer Naseer, seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI).

Mellom 40-44 % av tilfellene registrert i de siste to ukene har vært personer som har fødested utenfor Norge, og rundt 50 % av de inneliggende er født utenfor Norge.

– Blant personer med fødested utenfor Norge har den største gruppen fødested i Pakistan og utgjør ca. 37 % av de innmeldte tilfellene og ca. 60 % av de inneliggende i uke 25, fortsetter Naseer.

Gjelder ikke mange

Totalt i uke 25 ble registrert 105 nye tilfeller av smitte i Norge. Av dem var det 41 smittede som er født utenfor Norge. 15 av dem igjen har pakistansk bakgrunn.

– Dette er ikke snakk om mange mennesker, men vi ønsker bare å minne kommunene og alle om hvor viktig det er å være føre var, sier han.

Noen av personene har sittet koronafast i hjemlandet og har kommet tilbake med flyselskapet PIA (Pakistan International Airlines) som har satt opp spesialflygninger for å få førstegenerasjons pakistanere tilbake til Norge.

Det har kommet tre slike fly fra Pakistan til Oslo og København, det bekrefter PIA sine kontorer i Oslo.

Andre har vært i Norge hele tiden.

Ikke økning i Drammen

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune sier at selv om det bor en del mennesker med bakgrunn fra Pakistan i byen, så har ikke de opplevd noen økning av smitte blant disse i Drammen.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune sier at det er ikke noe de bekymrer seg over selv om det bor en del personer med pakistansk bakgrunn i byen, siden det ikke har blitt meldt inn nye smittetilfeller på tre uker. Foto: Terje Prestårhus

– I og med det ikke har vært rapportert om nye smittetilfeller på nesten tre uker i byen er ikke det noe vi bekymrer oss over, sier han.

Drammen kommune registrer ikke bakgrunnene til de smittede og mener at dette vil bli feil i forhold til personvern.

Følger nøye med

FHI sier at de følger nøye med på utviklingen av smittesituasjonen rundt covid-19 i Norge, og er i jevnlig kontakt med både helsedirektoratet og smittevernsansvarlige i kommunene.

Siden begynnelsen av utbruddet har de hatt flere møter for å diskutere smittespredning i ulike miljøer.

Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller.

– I tillegg til smittesporingen rundt hvert enkelt tilfelle som er godt ivaretatt av smittevernansvarlige i kommunene, ser FHI det som et viktig bidrag at fagpersoner som arbeider med disse gruppene mobiliseres med relevante informasjon og opplysningstiltak for å kunne forebygge ytterlige spredning i disse miljøer, sier Naseer.

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg minner om viktigheten av å melde fra hvis man blir dårlig og har vært i utlandet. Det er ekstra viktig nå som flere grenser åpnes opp for reise.

206 personer som er bostedsregistrerte i Drammen kommune, har så langt fått påvist koronasmitte per 26. juni.

[email protected]