Hjem Nyheter Ønsker full kompensasjon for moms

Ønsker full kompensasjon for moms

Mens bedrifter kan fradragsføre merverdiavgift på varer og tjenester de selv kjøper inn, har ikke frivillige organisasjoner samme mulighet.

Dette innebærer en ekstraregning på 25 % av utgiftene til bruk i den frivillige virksomheten.

– Før måtte vi betale merverdiavgift på kaker som er bakt hjemmefra på dugnad, sier daglig leder i Konnerud Idrettslag (KIL), Karianne Hajum.

Slik er det ikke lenger, men fortsatt så betaler de en del merverdiavgift som kunne blitt brukt til andre ting i klubben.

For KIL sin del er det snakk om ca 3 millioner kroner som de kunne fått hvis de fikk full momskompensasjon.

– Vi går glipp av en så stor sum at vi hadde klart oss selv på en helt annen måte om vi hadde hatt full mva-refusjon. Dette er store summer for oss, sier Hajum.

Fra venstre kan du se Mads Hilden (AP), Geir Khile (styreformann i KIL), Masud Gharahkhani (AP),Geir Skinnes (Idrettsrådet) og Karianne Hajum som er daglig leder i Konnerud Idrettslag. Foto: Buskerud Arbeiderparti

Både Konnerud Idrettslag (KIL) og Mjøndalen Idrettsforening (MIF) støtter Arbeiderpartiets forslag om å gi full og umiddelbar momskompensasjon med 355,5 millioner kroner til frivilligheten i Norge.

Per Fjeld Olsen fra Mjøndalen Idrettsforening (MIF) forteller at for MIF sin del er snakk om et beløp på 180.000 kroner.

– Disse pengene hadde gått rett til de ulike gruppene under MIF. Dette ville ha styrket aktiviteten, sier han.

MIF kunne trengt disse pengene spesielt i år på grunn av tap av inntekter ifølge koronapandemien.

Flere av sponsorinntektene har stoppet opp for MIF grunnet pandemien.

Begge idrettslagene har hatt møte med stortingspolitiker Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet.

– For meg er det viktig å besøke arbeidsplasser, bedrifter og frivilligheten. Frivilligheten er helt avgjørende for at våre lokalsamfunn skal ha gode oppvekstmiljøer for våre barn og unge. Derfor besøkte jeg Konnerud og MIF i denne omgang. Viktig for meg å gi dem støtte og lytte til deres utfordringer, sier Gharahkhani.

Han sier at hele idretten og frivilligheten er opptatt av at de får full momskompensasjon.

Bedrifter kan fradragsføre merverdiavgift på varer og tjenester de selv kjøper inn, har ikke frivillige organisasjoner samme mulighet.

Dette betyr at frivilligheten har en ekstraregning på 25 % av utgifter til bruk i den frivillige virksomheten.

– For å svare på et av idrettens og frivillighetens viktigste hovedkrav, foreslår vi full og umiddelbar momskompensasjon med 355,5 mill. kroner. Det vil bety mye for hele frivilligheten i Norge, sier han.

I følge Gharahkhani er frivilligheten et av grunnfjellene i samfunnet og bidrar til å skape gode lokalsamfunn og sterkere fellesskap.

Frivilligheten motvirker ensomhet, utjevner forskjeller og bidrar til gode oppvekstvilkår.

Nå mener Arbeiderpartiet det er på tide å sikre frivilligheten gode vilkår gjennom full momskompensasjon, spesielt etter koronapandemien som har rammet de frivillige hardt økonomisk.

FAKTA: 

  • 63 prosent av landets befolkningen deltar årlig i frivillig arbeid. Vi er sammen med vårt naboland, Sverige, i verdenstoppen når det kommer til frivillighet.
  • I 2017 la ildsjeler ned 242 millioner timer med frivillig arbeid, noe som tilsvarer mer enn 142 000 årsverk.
  • Idrett og sport er fortsatt det feltet hvor flest nordmenn gjør frivillig arbeid. 24 prosent av befolkningen oppgir å ha gjort frivillig innsats for idretts- og sportsforeninger i løpet av de siste tolv månedene.

Kilde: Forskning.no

[email protected]