Hjem Nyheter Må opprettholde strenge smittevernregler

Må opprettholde strenge smittevernregler

– Alle pasienter med luftveissymptomer har blitt behandlet ved Luftveisklinikken til Drammen kommune. Noe som har fungert bra. Derfor har jeg tro på at både fastleger og kommunen er bedre rustet til å håndtere en forverring av situasjonen enn det vi var i mars, sier Goran Dosic, fastlege ved Fredholt legesenter AS.

Ikke oppsøk legekontoret

Goran Dosic er også tillitsvalgt for allmennlegene i Drammen og sitter i landsrådet for Buskerud i allmennlegeforening. Som fastlege må han oppdatere seg på den daglige informasjon om koronasituasjonen fra blant annet Folkehelseinstituttet, kommunen og Allmennlegeforeningen. Nå, som da store deler av Norge ble stengt ned i mars, tar ikke legekontorene imot pasienter med luftveisplager.

–Pasienter skal fortsatt ringe legekontoret ved symptomer på luftveisinfeksjon og ikke møte opp personlig, påpeker Dosic.

Ifølge Dosic er det ikke mulig å ha full oversikt over hva som kommer til å skje de kommende ukene i forhold til koronapandemien.

–Vi har innarbeidede rutiner på at vi skal ha færrest mulig pasienter innom kontoret i løpet av dagen, sier han, og forteller at han fortsatt organiserer dagen med å veksle mellom ordinære legetimer og videokonferanser med pasientene.

–Hvert legekontor har sine egne rutiner på hvordan de organiserer sine timelister og hvilke løsninger de har for sine pasienter, forteller Dosic.

Skolestart 

Mandag 17. august åpner grunnskolen og videregående skoler igjen for undervisning etter sommerferien. Dosic frykter ikke et rush av eventuelt syke unge pasienter som oppsøker kontoret.

–Det har skjedd mye de siste månedene. Unge, som eldre pasienter må ta telefonkontakt med legesenteret. Derfor foregår mesteparten av konsultasjonene med skoleelever som har behov for legeerklæring som videokonsultasjoner, forklarer fastlege Dosic, og råder alle til fortsatt om å holde god avstand, å være hjemme fra jobb, skole og barnehage ved sykdom, ha god håndhygiene og følge oppdaterte råd fra myndighetene.

[email protected]