Hjem Sport Over 500 dugnadsfolk under Konnerud-NM

Over 500 dugnadsfolk under Konnerud-NM

Under NM er anslagsvis rundt 560 flinke og stolte funksjonærer i sving. Bare dugnadsgjengen til Reidar Thorrud legger for eksempel ned 700-800 timer i forbindelse med mesterskapet. Thorrud har med seg 47 mann og to damer i alderen 64 til 88 år. 

– Vi har dugnad fra to til fem-seks timer i slengen. Vanligvis er det i ukedagene vi møtes, men det hender det blir noen timer i helgene også, sier Thorrud.  

Åge Hvidsten (med hammer) og Erik Juel på dugnadsjobb før NM på Konnerud.

Hyring av frivillige
Thorruds tropper startet opp det fysiske arbeidet i november, men planleggingen startet allerede i månedsskiftet august/september. Informasjon om dugnad og hyring av frivillige skjer hovedsakelig på «onsdags-vaffer`n» på klubbhuset til KIL. 

– Hva konkret har dugnadsarbeidet deres bestått i? 

– Det har variert mye. Vi har malt brakker, hatt snøkanonvakter og lagd platting og trapp til kommentatorbuer, over tidtakerbuer. Ellers har vi har skrudd sammen 186 rammer til reklameskilt som vi skal kjøre ut i løypa etter anvisning fra Skiforbundet, og dugnadsgruppa har lagd startinstallasjon med bakvegg, lagd ledevegg, lagd seks 2,5 meter høye tårn for timing og målinstallasjon, lagd syv sprintmarkører på to meters høyde og lagd pressevegg og gjerder på stadion. Totalt har vi skrudd sammen vel 3500 meter med bord, sier Thorrud fornøyd. 

Fra NM-jobb til WC

Under arrangementet er den samme gjengen vakter i løypa og på parkeringsplassene og har også en del andre oppgaver. – Det er bestandig en del ting som dukker opp, og etter arrangementet er det nedrigging. Når vi har rigget ned etter NM, så er det full fart med World Cup som går av stabelen 4. mars. Ellers i året er det vedlikehold av klubbhuset på Sletta, og vi stiller også opp når gruppene eller administrasjon ber om hjelp til for eksempel andre arrangement, forteller han. 

En slik gjeng som Thorrud styrer, er gull verdt for enhver forening. De fleste er selvsagt gamle KIL-medlemmer, men det er også folk som tar i et tak her som verken er medlemmer av idrettslaget eller bor på Konnerud. Uansett er dette nok et bevis på at idretts-Norge er totalt avhengige av dugnadsånden som blant annet svever over Konnerud i disse dager!

[email protected]