Hjem Nyheter Over 9.000 støttemedlemmer for skisenteret

Over 9.000 støttemedlemmer for skisenteret

Under parolen «Uten mer vann dør Drammen skisenter!» har skisenteret gått massivt ut for å vekke den jevne drammenser og høstet støtte og forståelse for at Drammen skisenter kun kan sikres ved at de får tilgang til mer vann. Etter knapt 14 dager har over 9.000 meldt seg inn – et antall som øker dag for dag.

– Det er en fantastisk respons og viser hvilken posisjon senteret har for drammenserne og for Drammen, sier primus motor Erik Graaberg (56).

Solgte aksjemajoriteten

Graaberg har i alle år eid og drevet senteret for egen maskin, uten tilskudd fra kommunen. Men han presiserer likevel at han setter stor pris på det samarbeidet som er mellom senteret og kommunen.

I fjor ble Drammen skisenter en del av Oslo Skipark, som i dag består av skisenterne i Kongsberg, Oslo og Drammen. Selv sitter de gamle eierene igjen med 49 prosent av aksjene i Drammen skisenter – hvilket igjen betyr at de ikke lenger har styringsretten. Det er den biten Graaberg frykter mest.

– Drammen skisenter har et gammelt snø-anlegg og skiutleie som nå trenger store investeringer de neste ti årene for å holde tritt med konkurrentene, sier Graaberg.

I og med at over halvparten av aksjene i Drammen i dag eies av Oslo Skipark – som eier både skisentrene på Kongsberg og i Oslo – ser Graaberg en viss fare for at Drammen i fremtiden ikke vil bli prioritert av de nye eierne.

– Jeg frykter en kanalisering der Oslo og Kongsberg prioriteres, på bekostning av Drammen, sier han.

Fylkesmannen avgjør

18. juni vedtok hovedutvalg for tekniske tjenester i Drammen kommune to dispensasjoner for tiltak tilhørende Aronsløypa. Et nytt tjern er planlagt anlagt på et myrområde noen hundre meter nærmere skiheisen.

– Det nye tjernet skal sikre at det blir tilstrekkelig med vanntilførsel til anlegget selv ved milde vintre. Dette vil sikre driften til anlegget fremover. Det nye tjernet vil opparbeides til en flott badeplass og avlaste Gamledammen. De utgravde massene vil bli gjenbrukt i en ny familievennlig løype som sikrer tilbudet for barn både på vinterstid og sommerstid. Dette blir et flott prosjekt og tilskudd til Aronsløypa.

Selv om tilsiget av vann til Gamledammen er bra, er det likevel ikke nok vann alene til å kjøre snøkanonene for fullt i mer enn cirka halvannet døgn. For å utnytte ressursene vil derfor det nye tjernet fylles opp kontinuerlig via vannrør fra Gamledammen.

Problemet er at saken er anket etter klage fra Naturvernforbundet.

– Jeg håper at Formannskapet i kommunen innvilger våre planer. Men problemet er neste instans. Fylkesmannen har siste ordet, og jeg frykter at denne instansen ikke nødvendigvis setter seg inn i denne saken med samme tyngde og forståelse som Drammens lokalpolitikere. Derfor er det så viktig at denne støttegruppa blir så slagkraftig som mulig. Det kan i ytterste konsekvens bli tungen på vektskålen, sier Erik Graaberg.

[email protected]