Hjem Nyheter Øydis Jahren ny daglig leder i Kirkens Bymisjon

Øydis Jahren ny daglig leder i Kirkens Bymisjon

– Kirkens Bymisjon i Drammen er en mangfoldig, spennende og meningsfylt organisasjon. Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgaven sammen med engasjerte kollegaer og flere hundre frivillige ildsjeler. Jeg oppfatter Kirkens Bymisjon som allsidig organisasjonen, tilstede for mennesker i alle aldersgrupper, uavhengig av samfunnslag og bakgrunn. Det er virkelig en organisasjon jeg ser frem til å bli bedre kjent med, sier Øydis Jahren.

Stillingen som daglig leder ble utlyst i februar, og flere gode kandidater var med et godt stykke ut i prosessen, hvor Jahren til slutt «trakk det lengste strået.»

– Vi er veldig glade for at Øydis takket ja til stillingen, sier Kristin Claudi, styreleder i Kirkens Bymisjon i Drammen. Jahren har en allsidig bakgrunn, relevant ledererfaring og har oppnådd mye gjennom sitt lederskap i kommunal sektor. I tillegg er hun samfunnsengasjert, en dyktig leder og innehar et stort hjerte for ideell sektor.

Jahren er opprinnelig utdannet sykepleier, men har siden 2008 jobbet som kommunalsjef, leder for Friskvernklinikken i Asker og konstituert rådmann i Hurum kommune. I dag, og frem til hun starter opp 1. august, jobber hun som virksomhetsleder for innbyggertorg og nærdemokratiske ordninger i Asker kommune.

– Jeg hadde ikke sett for meg et jobbskifte den nærmeste tiden, men så ble jeg gjort oppmerksom på denne stillingen. Da var det i grunn gjort, sier Jahren som gleder seg til å starte opp.

Kirkens Bymisjon i Drammen er en stiftelse, tilknyttet fellesrådet for Bymisjoner
i Norge. Stiftelsen i Drammen har også avdelinger på Kongsberg og Hønefoss, arbeidsområdene spenner bredt – fra barn og ungdom, ulike arbeidstiltak til møtesteder for mennesker i aktiv rus. Det er totalt 133 ansatte i hel- og deltidsstillinger, tilsvarende nær 77 årsverk. I tillegg har Kirkens Bymisjon i Drammen 240 frivillige medarbeidere.

[email protected]