Hjem Nyheter Påskekonkurransen: Finn Bysteinene nr 1 til 10

Påskekonkurransen: Finn Bysteinene nr 1 til 10

De seks kartene fra Geodata i Drammen kommune viser hvor de gamle grensemerkene var plassert. I følge kartene var det opprinnelig 50 stykker. Alle er sikkert ikke like lette å finne i dag, og noen har kanskje også forsvunnet eller blitt fjernet på grunn av byggevirksomhet. Hvem av leserne klarer å finne flest av Bysteinene?

Mellom Strøtvetåsen og Brakerøya

Dette kartet viser Bysteinene fra Strøtvetåsen og østover mot Tomineborgdalen, og deretter en gruppe nede ved Brakerøya. De er nummerert fra 1-10, og dette området er grenseland mot Lier kommune.

Geodata i Drammen kommune.

Bysteinene for Drammen kommunes grenser ble trolig satt opp på slutten av 1860-tallet. Litt etter 2. verdenskrig ble Hamborgstrømskogen overført til Drammen kommune fra Lier kommune, og da ble noen Bysteiner flyttet. Siden har også Strøtvetåsen blitt overført Drammen kommune, så mange grensemerker kan være forsvunnet eller flyttet på. Ellers kan nok grensesteinene fra 1-3 bli leie å finne i disse dager med utbyggingen av det nye sykehuset på Brakerøya i full gang.

Hotvedt og Øren en del av Drammen 

Vedlagt er også et kart fra 1870. Det viser Lier Præstegjæld, som det het for 150 år siden, på nord- og vestsiden av Drammen og Skouger Præstegjæld på sørsiden. Kartet har også med grensesteinene, men det er vanskelig å se nummeret uten lupe eller kraftig forstørrelse. I 1951 ble Liers ”blindtarm” endelig en del av Drammen kommune. Selv om det jo var Drammen by som spiste seg inn på Lier og ikke motsatt.

Kilde: Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling) fra Fr. Julin 1870.

 

Geodata i Drammen kommune.

Muntlig kilde: Eirik Eriksen.