Hjem Nyheter Pakkhuset bør bevares – har særpreget utforming

Pakkhuset bør bevares – har særpreget utforming

-Dette er den siste gjenværende av denne typen bakgårdsbygninger i Drammen sentrum. Det har også en veldig særpreget nygotisk utforming, med disse spisse vinduene. På den måten spiller det stilmessig sammen med smia i Albums gate. De to husene sammen er utrolig spennende, forteller Holm. 

Holm er utdannet innen kunsthistorie og samfunnsvitenskap og jobber som forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet, i tillegg til å være leder i Fortidsminneforeningen. Han har lenge engasjert seg for å bevare verneverdige bygg i Drammen, og sett mange av dem falle fra til fordel for leilighetsprosjekter de siste årene. Han påpeker at det er fint lite igjen av historiske bygg i denne delen av byen som vitner om den gamle handelskulturen. 

– Pakkhuset og den tilhørende villaen går inn i helhetlig historie. Disse bakgårdsbygningene ble brukt som lager for diverse varer. Handelsmannen bodde i villaen og hadde verksted og industri i bakgården, forklarer Holm. Han etterlyser et bredere perspektiv når det skal tas stilling til riving av gamle bygg, og mener kommunen altfor ofte har tatt utbyggernes side i rivesaker. 

– Kommunen bruker ofte den private eierens argumentasjon når det gis rivetillatelser. Man snakker ikke om de store og generelle samfunnsverdier som er knyttet til det å ha et variert kulturmiljø i Drammen, men går heller inn på økonomiske hensyn. Man ser på lønnsomhet, og overser kulturarv verdiene, sier Holm.