Fredrik Haaning, Høyre, prosjektrådmann Elisabeth Enger, påtroppende ordfører Monica Myrvold Berg og samferdselsminister Jon Georg Dale er svært fornøyde med markeringen av starten av det omfattende tunnelprosjektet, som vil resultere i dobbeltspor for Vestfoldbanen i 2024.

Pangstart for tunnelprosjekt

Skrevet av Birgitte Simensen Berg
23.12.2019 10:16 - OPPDATERT 24.12.2019 00:25

– Dette er de to dyreste knappene jeg har trykket på i mitt liv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, etter at røyken fra skuddsalva har steget til værs ved Gulliksrud i Skoger.

Rundt 14 milliarder kroner vil prosjektet med tunnel, ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon koste. I 2024 vil de første togene ta i bruk de nye dobbeltsporene fra Drammen til Tønsberg.

Iført refleksvester, ørepropper og hjelmer var flere samarbeidspartnere til stede, blant andre Bane NORs prosjektleder Hanne Anette Stormo, påtroppende ordfører Monica Myrvold Berg, nåværende ordfører Tore Opdal Hansen, prosjektrådmann Elisabeth Enger, rådmann Trond Julin, direktør anlegg Veidekke, Øivind Larsen, samt havnesjef Einar Olsen. Drammen Havn vil være mottaker av stein fra tunnelen, som skal brukes til utfylling av Holmen.

Første salve går som planlagt for den sju kilometer lange tunnelen. Her ved åpningen ved Gulliksrud i Skoger. 

Dobbeltspor
– Utbyggingen av dette viktige InterCity-prosjektet vil styrke norsk jernbanes konkurransekraft. Det blir flere togavganger, slik at flere vil velge toget som framkomstmiddel på denne strekningen, mener samferdselsminister Jon Georg Dale.

Øivind Larsen fra Veidekke forteller at rundt 350 personer vil jobbe med prosjektet fra forskjellige steder i byen, blant annet Gulliksrud, Austad og Smithestrøm. Tunnelen skal bygges både i fjell og i løsmasse.

– Vi har allerede startet dette store, kompliserte og spennende anleggsarbeidet. Et arbeid som vil påregne både støy og anleggstrafikk for drammenserne, sier Larsen, som gleder seg til samarbeidet med Bane NOR.

Alt går på skinner

– Bane NOR har respektert kommunes ønsker og krav om tilpasning av jernbaneprosjektet til det bymiljøet Drammen har og skal videreutvikle, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og legger til:

– Et så stort byggeprosjekt midt i en eksisterende by og boligområder skaper nødvendigvis en del engasjement blant byens innbyggere. Anleggsperioden blir krevende for innbyggerne med støy, rystelser og massetransport, men resultatet om noen år kommer til å bli svært bra.

[annonse]
Ordføreren ser fram til ny Drammen stasjon, ny Gulskogen stasjon, utvidet Baker Thoens allé, ny bybru, ny gang- og sykkelundergang ved Gulskogen skole og ikke minst, Vestfoldbanens nye dobbeltspor som gir flere togavganger. Så da er håpet at alt går på skinner fram til og etter 2024.

[email protected]