Hjem Nyheter Pasient- og brukerombudet mottar færre henvendelser

Pasient- og brukerombudet mottar færre henvendelser

Fra 12. mars da alle i Norge måtte ta koronaviruset på alvor har pasient- og brukerombudet i Buskerud bare mottatt 34 henvendelser, og dette var mest i begynnelsen.

– Dette er en klar nedgang, sier Anne-Lene E. Arnesen pasient- og brukerombud i Buskerud.

Bekymringene som kom inn var alt fra pasienter som var bekymret for at de ikke kan gå på avtalte pasientmøter til pårørende som ble ekstra belastet fordi flere av kommunaltilbud ble stengt.

Per 15. april ble rundt 19000 pasientmøter utsatt på grunn av koronapandemien. Dette var planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler i Vestre Viken HF.

God kommunikasjon med pasienter

– Med tanke på de få henvendelsene vi har mottatt er det et godt tegn på at helsevesenet og spesielt Vestre Viken, har lykkes med å skape forståelse for situasjonen, sier hun og legger til at man kan tåle mye så lenge man vet at man ikke er glemt.

Hun er sikker på at hvis det hadde vært noe, så hadde pasient- og brukerombudet hørt det.

Nå forbereder Vestre Vike HF seg på gradvis opptrapping av planlagte aktivitet.

– Til de av pasientene som fortsatt er bekymret for å gå til avtalt møte, så bør de stole på helsevesenet. Er det noen som kan om smittevern så er de nettopp dem, forsikrer hun.

Åpner opp gradvis

Folkehelseinstituttet (FHI) kom med en ny prognose 5. april som viste at smitten med koronaviruset spres saktere i befolkningen og at tiltakene som ble satt i verk den 12. mars virker.

- Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng. Foto: Vestre Viken HF

– Vestre Viken HF forbereder seg nå på en gradvis opptrapping av planlagt aktivitet. Opptrappingen vil skje ulikt i de fire somatiske sykehusene ettersom utbredelsen av smitten med koronavirus er ulikt fordelt i Vestre Viken HFs opptaksområde, opplyser fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

Han legger til at det vil bli utarbeidet en plan for opptrapping av planlagt aktivitet i neste uke.

– Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern, fortsetter han.

Det vil fortsatt være adgangskontroll til Vestre Viken sine institusjoner og besøksforbudet gjelder også fortsatt med noen unntak.

Pasienter som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon som f.eks. hoste eller feber skal ta kontakt og  varsle oss om dette om de er innkalt til en time.

– Den planlagt aktivitet ved våre sykehus vil i de neste måneder fremover måtte justeres opp eller ned etter hvor mange pasienter med Covid-19 som trenger helsehjelp, avslutter Spreng.

Bedre samarbeid

Ifølge Pasient- og brukerombudet har Vestre Viken HF tatt kontakt med hver enkelt pasient når timen deres ble utsatt og hørt hvordan det gikk med pasienten.

Den digitale dialogen mellom fastlegekontorene og sykehuset gjorde også at trykket hos fastlegene ble mindre.

Hun synes at arbeidet i de små kommunene har vært litt falmende.

– De har nok sett etter sentrale føringer, og kanskje glemt litt at kommunen har ansvaret her, sier hun.

En annen ting som har blitt bedre er samarbeid med kommunene og sykehuset.

Drammen kommune har også klart å skape en trygghet med sine pressekonferanser daglig.

Fortsatt bekymret

Men det er en gruppe som hun fortsatt bekymrer seg for. Det er de som har store smerter og de som har psykiske utfordringer.

– Selv om flere har vært på digitale konsultasjoner, så er det ikke nok, når man igjen kanskje sitter igjen alene. Når de faste rutinene som det å gå på et kommunalt dagtilbud blir borte, kan mange føle seg mer alene, sier hun og legger til at da er det ekstra viktig at de som er friske tar kontakt og går en tur med vedkommende slik at det blir også mindre belastning for pårørende.

[email protected]