Hjem Nyheter Petter Smart-løsning til halv pris

Petter Smart-løsning til halv pris

– Vi visste vi ville få en utfordring med framføring av kabelen forbi Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, forteller elektroingeniør Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Trangt om plassen mellom veg, gang/sykkelveg, jernbane og industri. Foto: Kjell Wold

Inneklemt område

På den om lag 150 meter lange strekningen langs fabrikken ligger gang- og sykkelvegen og E134 tett på hverandre uten mulighet for å utvide plassen til rådighet. E134 ligger her inneklemt mellom jernbanen og industriområdet.

Her skal det legges en kabeltrase i rør tett inntil vegområdet. Flere alternative kabelfremføringer har vært vurdert på denne strekningen.

Ett alternativ var å støpe en betongkanal som erstatning for fundament i eksisterende gjerde. Kanalen skulle inneholde alle kabelrør i tillegg til et gjerde montert på toppen. Løsningen gjorde det vanskelig å holde full bredde på gang/sykkelvegen mellom kanal og nytt betongrekkverk mot E134. Det ville gi problemer for normal vinterdrift som brøyting og strøing.

Trekkerør i høyden i aluminiumskasse bak gjerde. Foto: Kjell Wold

Aluminiumskasse bak gjerde

– Etter noe granskning av området og vurdering av alternative løsninger falt prosjektet ned på å bruke eksiterende gjerde som fundament for rørføring, forteller SHA-leder Eugen Myhr.

Nå blir det isteden montert en aluminiumskasse på baksiden av gjerdet mot gang/sykkelvegen. I denne kassen bygges det opp en ramme av type kabelstige hvor alle trekkerør vil bli montert.

Tid og penger spart

– En enklere og lettere konstruksjon uten store krav til vedlikehold. Kabelfremføringen gir også enkel tilgang til de lysmastene som er berørt av denne strekningen. Konstruksjonen tar også høyde for senere utvidelser for kabelfremføring, forteller Ottar Bjørnstad.

Den nye Petter Smart-løsningen sparer E134-prosjektet for både tid og penger. I tillegg vil konstruksjonen fremstå som en skjerming mot industriområdet.