Hjem Nyheter Planlegger ny fjordby med 2,5 kilometer strandlinje

Planlegger ny fjordby med 2,5 kilometer strandlinje

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. I høst startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021. 

Så kommer opprustning av Brakerøya stasjon og resten av fjordbyområdet som alt i alt er på 1,2 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer. Den igangsatte utbyggingen av helseparken med sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen.

Arbeidet med områderegulering av en million kvadratmeter, er godt i gang. Det utføres av Eidos på oppdrag for Lier kommune. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram. Sist uke ble formannskapet i Lier kommune orientert om grunnlaget for planarbeidet. 

Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby. 

– Det er ingen overraskelser i grunnen. Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Fjordbyen skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Til grunn ligger nullvisjon for klimagassutslipp. 

– Det planlegges for lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urbant, knytte sammen land og sjø og bærekraft, sier Geir Hagehaugen som leder arbeidet med områderegulering i Eidos.

Bydelen skal bli levende. Strandlinja skal åpnes for alle. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativer. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud.

Ny fjordby for 20.000

·         200.000 kvadratmeter av Fjordbyen Lier Drammen er ferdig regulert. Der er arbeidene startet. Der kommer det nye lokalsykehuset for Drammen og Drammen Helsepark.

·         Resten skal områdereguleres. Det arbeidet pågår. Forslaget skal foreligge i 2020. Det området er på en million kvadratmeter.

·         Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.

St. Halvars strand

·         Den nye fjordbyen ligger som nabo til St. Hallvards fødested og hjem på Huseby.

·         I fjorden fylles det ut nytt land. I tillegg skal den gamle kystlinja som til dels er oppfylt de siste 100 årene, gjenåpnes og knyttes sammen med nytt land med kanaler og urban park.

·         På plass i den nye fjordbyen kommer grundtvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og robust kvartalstruktur i sammenheng med Fjordparken.