Hjem Nyheter Politikere stiller opp for lokale aktører

Politikere stiller opp for lokale aktører

Kultur- og opplevelsesbransjen rammes tungt av koronaviruset. I de siste dagene har det kommet flere avlysninger av ulike arrangementer i landet.

Dette begynner nå bransjen å merke, og derfor har lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne,Senterpartiet, Høyre og Venstre i Drammen gått sammen om en felles oppfordring til myndighetene.

Går utover småforetak
Ingvild Amdal Myklebust, daglig leder i Østafjelske kompetansesenter for musikk, er daglig leder for et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet. Ingvild Amdal Myklebust, dagligleder i Østafjelske kompetansesenter for musikk, er bekymret for utviklingen. Foto: Terje Prestårhus

Kompetansesenteret som dekker det gamle Buskerud, Vestfold og Telemark har sin base i Drammen.  

– Dette påvirker folk som allerede ikke lever stort på det de driver på med. Og når deres kalendere blir tommere og tommere, merkes det fort, forteller hun. 

– Arrangørene blir jo usikre nå og vet ikke om de tørr å arrangere noe før situasjonen er avklart, og slik kommer vi i en ond sirkel nå, sier hun. 

Helsemyndigheter tar ikke ansvar 
Tidligere i dag kom det et utspill fra Helseminister Bent Høie (H) der han sier at arrangørene er selv økonomiske ansvarlig ved koronaavlysninger.Daglig leder i Drammen Scener AS, Knut Harald Pleym, ønsker at myndighetene tar ansvar. Foto: Terje Prestårhus 

– Dette er en ansvarsfraskrivelse. Det å gi oss en anbefaling er ikke godt nok. Vi er avhengig av at myndighetene her tar ansvar og kommer med et pålegg, det mener daglig leder i Drammen Scener AS, Knut Harald Pleym.

Daglig leder i Byen vår Drammen, Tom Søgård stiller seg fullt og helt bak Pleym. Han sier at det bør være helsemyndighetene som vurdere det faglig i forhold til hvilke arrangementer som blir avlyst eller ikke. Dette bør ikke være opptil hver enkelt arrangør. 

– Det blir jo gjort avtaler mellom arrangør og ulike aktører, og den som avlyser blir sittende igjen med regningen. Men hvis myndighetene pålegger avlysning av et arrangement så vil det bety at ingen av partene her har det økonomiske ansvaret, sier han. Daglig leder i Byen vår Drammen, Tom Søgård ønsker klarere retningslinjer fra myndighetene. Foto: Terje Prestårhus

Han legger til at dette handler om folks liv og privat økonomi. Mange aktører står nå i fare for at de må legge ned sine virksomheter.

Dette krever de:

1. Statlig dekning av arbeidsgiverperioden pa? 15 dager ved permittering med to dagers varsel. NAV har antydet at korona i særlige tilfeller kan gi behov for kun 2 dagers varslingsfrist.  

2. En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende frilansere innenfor feltet. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av et sikkerhetsnett. 

3. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang pa? kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er fritak for arbeidsgiveravgift og utsatte innbetalingsfrister for moms og formueskatt.

4. Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging eller avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen ma? omfatte ba?de arrangementsarrangører og underleverandører som rammes som følge av avlysningen.

5. Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antallet prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. 

[email protected]