Det er innen bygg og anlegg flest får lærekontrakt i vår region. FOTO: Arne Glomdal

Positive tall - mange får lærekontrakter i Viken

Skrevet av RED
12.02.2020 11:30 - OPPDATERT 12.02.2020 15:07

Bedriftene i Viken er flinke til å gi søkere lærekontrakter, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. Det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. På landsbasis fikk 86 prosent av søkere til bygg- og anleggsteknikk en lærekontrakt i løpet av 2019.

Viken flest søkere i landet, med flere enn 5000 søkere. -Lærebedriftene i Viken tar et stort samfunnsansvar ved å tilby unge og voksne fagutdanningen de trenger for å komme seg inn i yrkeslivet.  Dette skaper et godt grunnlag for vårt arbeid med å få på plass en læreplassgaranti i Viken, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Mange bedrifter rapporterer om at det offentliges krav til lærlinger ved anbud har gjort det nødvendig for bedriftene å etablere flere lærlingeplasser.

- Dette er gledelig. Når kommuner og fylker stiller krav til lærlinger ved anbud, skaper det en positiv spiral som både samfunnet, bedriftene og lærlingene selv tjener på, sier Jacobsen.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap). FOTO:Tom-Egil Jensen

Viken hevder seg godt 
Av søkere i Viken har 73,1 prosent fått lærekontrakter, 5,4 prosent har fått opplæringskontrakt og 7,4 prosent har fått tilbud om fagopplæring i skole. Det gjør at Viken totalt sett scorer høyt på landsgjennomsnittet når det gjelder å gi søkere et tilbud. Aller høyest scorer Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland, etterfulgt av Viken.

-Vi scorer gjennomsnittlig når det gjelder lærekontrakter, men har til gjengjeld en større andel som tegner en opplæringskontrakt, som er et godt alternativ til en lærekontrakt, eller som får tilbud om fagopplæring i skolen – i stedet for i en bedrift. Det gjør at Viken hevder seg godt på landsbasis. Men vi må jobbe med å få opp andelen lærekontrakter enda mer. Da er vi avhengig av et godt samarbeid med næringslivet, og det er vi nå godt i gang med, sier Jacobsen.

Helse og oppvekst
På landsbasis er helse- og oppvekstfag det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Det er færrest søkere til læreplass innen naturbruk.

Fakta:

  • 28 600 søkte læreplass i 2019.
  • Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære.
  • 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat.
  • I tillegg startet 4 prosent av søkerne fagopplæring i skole (alternativ Vg3).
  • De fleste som fikk læreplass startet i lære før utgangen av august.
[email protected] 

[annonse]