Hjem Nyheter – Positivt at flere kvinner velger ingeniør- og teknologiutdanninger

– Positivt at flere kvinner velger ingeniør- og teknologiutdanninger

Leder for NITO Studentene, Linn Robin Andersen

NITO-president Trond Markussen gleder seg over at flere kvinner velger teknologiske fag. – Vi trenger alle de skarpeste hodene, sier han.

24. april ble søkertallene til høyere utdanning for neste skoleår offentliggjort av Samordna opptak. En gjennomgang gjort av NITO viser at over 54.000 har søkt seg inn på en ingeniør- eller teknologiretta utdanning. Av disse har over 20.000 dette som et førstevalg.

– Teknologi og ingeniørfag er trygge fagretninger. I all hovedsak er det lett å få jobb, mange får jobb før de er ferdige. Både den digitale utviklingen og det grønne skiftet vi står overfor vil kreve mange smarte teknologihoder i årene framover. Derfor er jeg som alltid sikker på at å bli ingeniør er et valg for framtida.

– Særlig gledelig er det å se at den prosentvise kvinneandelen har økt på alle områder. Det vil være et stort behov for ny teknologi i årene framover, og da trenger vi ingeniører og teknologer som for eksempel kan være med på å løse klimautfordringene. For å klare det må begge kjønn være godt representert, sier Markussen.

Leder for NITO Studentene, Linn Robin Andersen ser nå fram til selve opptakstallene, altså hvor mange som får tilbudt en studieplass. 

– Norge trenger flere ingeniører og teknologer, så det er veldig bra at mange ønsker å studere innenfor denne retningen. Som ingeniør er du med på å skape samfunnet vi lever i, sier hun.