Hjem Nyheter Prisnedtur i Drammen

Prisnedtur i Drammen

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomsnittlig kvadratmeterpris på brukte eneboliger i Drammen kommune gått ned med 0,5 prosent i løpet av 2019. Per kvadrat er man nå på 32.071 kroner, som er 148 kroner mindre enn året før. Utviklingen er klart dårligere enn det vi ser på landsbasis, da snittprisen i Norge har gått opp med 3,1 prosent. I Buskerud har den økt med 2,4 prosent. 

Snittpris

En enebolig på 150 kvadratmeter i Norge kostet i gjennomsnitt 3,9 millioner kroner i fjor. En like stor enebolig i Drammen kostet i snitt 4,8 millioner kroner.

Det er viktig å påpeke at denne statistikken er SSBs årlige indeks. Tallene baserer seg i all hovedsak på boliger som har vært ute på det åpne markedet via finn.no, noe som utgjør om lag 60 prosent av alle omsetninger i Norge. Statistikken forteller således en hel del om prisnivået og utviklingen fra år til år, men er altså ikke en fullstendig pris-statistikk. 

Det er litt forskjeller på indeksene til SSB og Eiendom Norge. 

– De er forskjellige når det gjelder hvordan prisutviklingen for ulike boligtyper fordelt på geografiske regioner vektes sammen. Mens Eiendom Norges boligprisindeks er basert på verdien av alle boligtransaksjoner, er SSBs indeks basert på verdien av alle boliger, skriver SSB på sine nettsider.

– En viktig forutsetning bak vektingen til SSBs indeks er at prisutviklingen for boliger som ikke omsettes, er den samme som prisutviklingen for boliger som omsettes, poengteres det.

Boliger i Buskerud

Gjennomsnittpris per kvadratmeter for eneboliger i gamle Buskerud var 26.476 kroner i fjor, som gir en snittpris på fire millioner kroner for en enebolig på 150 kvadrat.

Beste priser i Buskerud er det Røyken kommune som sørger for. Her koster det 32.440 kroner i snitt per kvadratmeter. Det gir 4,9 millioner kroner for en gjennomsnittsbolig på 150 kvadratmeter.

SSB maner til forsiktighet ved tolkingen av tallene, og da spesielt om det har vært få omsetninger.

– Det kan være store ulikheter i standard og størrelse på de omsatte eneboligene fra det ene året til det andre, minner byrået om i sin publisering av tallene.

Uansett må en kommune kunne skilte med minst ti omsetninger i løpet av et år for å være inne i statistikkvarmen. Ellers blir grunnlaget for tynt til å måle utviklingen. Jo flere omsetninger som er med i statistikken, jo «bedre» blir statistikken. For Drammen sin del kan vi notere at 357 brukte eneboliger ble solgt via finn.no i fjor. 

[email protected]