Hjem Nyheter Medisinrasjonering skaper frustrasjon

Medisinrasjonering skaper frustrasjon

Ifølge Kværnstuen kan kortisonmangel føre til at pasienter ikke får den behandlingen som de er vant med.

Bildet: May Kværnstuen, som er leder for lokallag i Drammen og Lier for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), mener at medisinmangel skaper frustrasjon. Foto: PrivatFoto: PrivatDa må de få andre medisiner som kanskje ikke har samme virkning og andre medisiner gir jo mulig andre bivirkninger.

Mange astma- og kolspasienter er avhengig av kortison.

Bør ha et lager

– Når det blir mangel på kortison så sammenfaller det med det jeg frykter mest, medisinmangel i sin helhet, og jeg mener at Norge skulle lagt seg opp et lager, sier hun.

Hun forstår ikke at politikere ikke har forutsett at man kunne komme i en situasjon der det kunne bli mangel på medisiner. Norge bør snarest mulig opprette en lagerbeholdning med tilstrekkelig beholdning for et tilstrekkelig tidsperspektiv.

Senterpartiet ba om at det skulle opprettes et lager på smittevernutstyr, det ble nedstemt.

– Jeg har opplevd at personer har vært urolig for å bytte medisiner og for mangel av medisiner Jeg har selv opplevd flere ganger at medisiner ikke er å oppdrive, med unnskyldninger at det ikke finnes på lager, at produsenten har mangler noe, osv. Det er urovekkende at det skal være slik, for ikke å si unødvendig, om politikere hadde tenkt langsiktig og på befolkningen, sier Kværnstuen.

Rasjonerer medisiner  

Disse medisinene er det rasjonering på nå prednisolon (betennelsestilstander), azitromycin (infeksjoner), paracetamol (smerter og feber), sobril (angst) og Plaquinil (malaria og autoimmune sykdommer).

Foto: Statens legemiddelverk

– Det er generelt god tilgang av prednisolon i Norge nå, men vi igangsatte rasjonering på prednisolon 16. mars, og den gjelder fortsatt. Det er fordi vi vil sikre at alle pasienter som trenger prednisolon får det sier, Audun Hågå (bildet) som er direktør i Legemiddelverket.

Prednisolon er et kraftig betennelsedempende legemiddel der innholdet er et kortison i tablettform.

Rasjoneringen innebærer at apotekene kun skal utlevere prednisolon for inntil én måneds forbruk av gangen. Det skal gå minimum 21 dager mellom hver gang pasienten kan hente ut ny forsyning.

– Vi har endret anbefalt behandling av pollenallergi og bedt om at bruken av prednisolon hos pollenallergikere begrenses. Pollenallergikere bør heller få kortisonsprøyte i stedet for prednisolon tabletter når denne typen behandling er nødvendig, sier han og legger til at det er viktig at de pasientene som trenger det mest får prednisolon tabletter.

I følge Legemiddelverket er legemiddelberedskapen i Norge trappet opp.

– I samarbeid med grossister og apotek vurderer norske helsemyndigheter situasjonen løpende, og vi gjør fortløpende tiltak som skal sikre tilgangen til nødvendige legemidler. Vi kan rasjonere og fordele tilgjengelige legemidler slik at de som trenger det mest får det de trenger, og forby eksport slik at legemidler på lager i Norge forblir i landet, sier Hågå.

[email protected]