Hjem Nyheter Regjeringen vil gi 50 millioner til frivillig arbeid for flyktninger fra Ukraina 

Regjeringen vil gi 50 millioner til frivillig arbeid for flyktninger fra Ukraina 

Det er et stort frivillig engasjement for å hjelpe de som er rammet av krigen i Ukraina. Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge.
Regjeringen støtter frivillige organisasjoners arbeid innsats i tilknytning til krigen i Ukraina med 50 mill. kr i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet. Frivillighet Norge er glade for at regjeringen anerkjenner og støtter den viktige rollen sivilsamfunnet har når en krise rammer.
Vi skal invitere de som kommer, inn i våre fellesskap. Barn skal få spille fotball og trompet sammen med de andre i nærmiljøet, og da er det riktig at ressursene brukes på å styrke de aktivitetene vi allerede har rundt om i lokalsamfunnene, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Styrker etablerte mottaksarbeid og etablerte tilbud
Regjeringen foreslår midler til frivillige organisasjoners arbeid i mottak og det særskilte arbeidet som gjøres for flyktninger og innvandrere. Samtidig settes det av penger til frivillige organisasjoner som ikke mottar midler til konkrete tiltak. Regjeringen presiserer at det er behov for å styrke kapasiteten i etablerte tilbud og organisering og opplæring av nye frivillige.

Viktig beredskap i krisetid
Frivillighet Norge mener det er positivt at regjeringen støtter det eksisterende arbeidet fremfor å forvente nye tiltak.
– Frivilligheten er en viktig del av beredskapen i krisetid, ikke bare med direkte nødhjelp men og ved å inkludere nye naboer i alle de aktivitetene og fellesskapene som lag og foreninger skaper i norske lokalsamfunn. De er viktige når vi skal ta imot folk på flukt. Det er bra at regjeringen støtter det arbeidet frivilligheten gjør og den ekstra innsatsen mange nå planlegger for i forbindelse med krigen i Ukraina, sier Slotterøy Johnsen.

Må kunne justeres
Situasjonen er uforutsigbar, og det er uklart hvor lenge krigen i Ukraina vil vare. Frivillighet Norge mener det er viktig at regjeringen følger opp dersom det blir nødvendig å justere beløpene etter fremtidige behov.