Hjem Nyheter Regjeringens forslag er en god start

Regjeringens forslag er en god start

Lokale politikere og kulturarrangører trenger regjeringens hjelp i den vanskelige situasjonen med mange avlysninger på grunn av koronautbruddet.  På en pressekonferanse fredag la statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner fredag fram tiltak for å avhjelpe virkningene av koronautbruddet.

Man har fem krav til myndighetene. Det første er at staten dekker lønnen ved permittering innenfor hele perioden tiltakene gjelder. Her foreslår regjeringen å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for dem som permitteres.

– Videre ser det ut til at fritak for arbeidsgiveravgift og utsatte innbetalingsfrister for moms og formuesskatt blir gjennomført, sier Ekle Lund. Det er også svært positivt at kulturrådet ikke kommer til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette vil gjelde ut april eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.

Ekle Lund sier til Byavisa at det er fortsatt mye igjen å gjøre. På kort sikt trenger selvstendig næringsdrivende frilansere tiltak for dagpenger på lik linje med det fast ansatte får. På lang sikt er man avhengige av å få på plass kompensasjonstiltak innenfor besøksbaserte næringer for de som taper penger som følge av at de må stenge sin virksomhet, sier Lund. 

– Det er også helt nødvendig at det så fort som mulig, kommer tydeligere retningslinjer for kulturarrangører som har aktiviteter i sommerhalvåret. Det er mange der ute som har store penger på spill og har sett billettsalget flate helt ut de siste dagene. Dersom festivalene skal få beskjed om å avlyse, så bør det skje ganske snart. Det kan ikke håndteres løpende innenfor 14-dagerssykluser, avslutter Herman Ekle Lund.

[email protected]