Hjem Nyheter Rekordhøy etterspørsel etter håndverkere

Rekordhøy etterspørsel etter håndverkere

Nordmenn er som kjent i verdenstoppen når det kommer til oppussing av hjemmet, og bare de siste fem årene har over halvparten av oss pusset opp, eller bygget om i hjemmene våre. Til tross for at landet de siste månedene har stått i en økonomisk krise, kan håndverkstjenesten Mittanbud fortelle om en sommer der etterspørselen etter håndverkere har vært rekordhøy.

Har hatt mer tid

Ifølge daglig leder i Mittanbud, Håvard Buggum (bildet under), har denne trenden en naturlig forklaring.

Foto: Mittanbud

– Først og fremst handler dette naturlig nok om at folk har mer tid. Utenlandsferiene ble i stor grad avlyst og mange fikk dermed mer tid til å prioritere prosjekter i hjemmet. Så fremt det er økonomisk forsvarlig, er det en god investering fordi det er med på å øke eiendommens verdi, sier han.

Men selv om oppussing øker verdien, har Buggum en klar oppfordring til de som eventuelt vurderer å gå i gang med et oppussingsprosjekt i disse dager.

– Det er viktig å huske på at mange par har levd sammen døgnet rundt de siste månedene, fordi de jobber fra hjemmekontor. Vi vet at oppussing kan være krevende for parforholdet i utgangspunktet, derfor bør man være ekstra bevisst på dette i disse dager, sier han.

Unge par krangler mest

Før krisen inntraff, gjennomførte Mittanbud en undersøkelse der de så nærmere på hvilke konflikter som oppstår under oppussing av hjemmet. Ifølge undersøkelsen er det unge par som mellom 35-44 år som krangler mest, der kategorien som omhandler konflikter om innsats og arbeidsfordeling er klart høyest. Flesteparten av kranglene omhandler stilvalg og interiør. Her avdekker undersøkelsen et stort skille når det kommer til kjønn. For mens hele 35 prosent av menn oppgir å ha opplevd konflikter om stil, fargevalg, møbler og materiale, oppgir kun 11 prosent av kvinner det samme.

Viktig med god kommunikasjon

Samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, Trine Huseby, mener at kompromiss ofte kan være en god løsning for par som skal igang med å pusse opp sammen.

– Når det kommer til interiør og stilvalg, vil ofte kompromiss være beste løsning. Enten at man setter sitt preg på hvert sitt rom, eller at man kommer til enighet for hvert rom. Samtidig frarådes løsninger som den andre synes er direkte stygt, siden paret (forhåpentligvis) har en felles interesse av trivsel for begge, sier hun.

Selv om enighet om fordeling kan høres enkelt ut i teorien, kan den ofte være vanskeligere å gjennomføre i praksis. Huseby har derfor følgende råd til hva par skal gjøre dersom de opplever at konflikten blir stående fast, til tross for at de føler at de har snakket sammen:
– Hvis man innser at man er på avveie, bør man snarest sette seg ned og utarbeide en plan B, som for eksempel kan innebære å sette prosjektet på vent eller å engasjere håndverkere. Ofte vil én eller begge ønske å strekke strikken for å komme i mål – det er risikosport.

Tips til hvilke forberedelser par kan gjøre i forkant: 

  • Åpen og ærlig samtale der man vurderer begges motivasjon. Unngå å gå på felles prosjekter dersom ikke begge er innstilt
  • Kartlegg hvilke ekstra belastninger en oppussingsperiode vil kreve for begge parter, vurder om dere har kapasitet
  • Realistisk vurdering av tidsaspekt og pris. Erfaringsmessig kan man legge til noen prosent på begge deler. Rund av oppover heller enn nedover
  • Bli enige på forhånd om prinsipper for valg av løsninger. Hvis den ene er skikkelig pirkete, mens den andre ønsker å få jobben gjort – hvordan vil dere løse det? Hvis den ene er lidenskapelig opptatt av estetikk, mens den andre har fokus på funksjonalitet – hvordan vil dere løse det

[email protected]