Hjem Nyheter Rekordmange får ungdomsstraff

Rekordmange får ungdomsstraff

Ungdomsstraff ble innført i 2014 fordi det var politisk enighet om at ungdom under 18 år primært ikke skal sitte i fengsel. Reaksjonen er tredelt, med et gjenopprettende møte dersom offeret/ofrene samtykker i dette, utforming av en ungdomsplan, samt månedlige møter med ungdommen og et oppfølgingsteam for å følge opp om innholdet i planen fungerer.

Konfliktrådet Sør-Øst mottok hele 18 saker som omhandlet ungdomsstraff i løpet av 2019, en økning på 260 %. Dette var det høyeste antallet av alle konfliktrådene i landet, og en fjerdedel av alle som ble idømt ungdomsstraff i domstolen. Årsaken til økningen kan være at Konfliktrådet Sør-Øst har fått til et godt samarbeid med politiet, Friomsorgen og domstolen. Sakene omhandlet hovedsakelig vold, narkotika og seksuelle lovbrudd.

Ungdommen som får denne straffereaksjonen har ofte omfattende oppfølgingsbehov. Det er nødvendig med godt samarbeid med både det offentlige og private nettverket.
Av sakene som kom inn i 2019 og pågående saker fra tidligere år, var det kun en som hadde nye lovbrudd. I tillegg var det en ungdom som trakk samtykke og må forvente en annen reaksjon.

I tillegg til saker med ungdomsstraff som har en varighet mellom ett og tre år, var det en økning i antall saker med ungdomsoppfølging fra 30 i 2018 til 42 i 2019, en økning på 40 %. Dette er en reaksjon mot litt mindre alvorlige lovbrudd hvor ungdommen får oppfølging på liknende måte som ved ungdomsstraff.

Konfliktrådet Sør-Øst mottok 751 ordinære saker i løpet av 2019, en nedgang på ca 13 % fra året før. Den største saksmengden omhandler vold/trusler med nesten 40 % av sakene og ulike sivile konflikter med ca 20 %.

Konfliktrådene Sør-Øst har ca 70 meklere fordelt på de ulike kommunene.

[email protected]