Hjem Nyheter Rekordresultat for Skue

Rekordresultat for Skue

Årsaken til de gode tallene er god kjernedrift i banken. Det ligger ingen større engangseffekter eller verdipapirgevinster bak resultatet for 2019. Det betyr at rekordresultatet er skapt utelukkende gjennom bankens egen virksomhet.

– Vi er meget godt fornøyde med årsresultatet. Vi har hatt god aktivitet i Hallingdal, og opplever sterk vekst der hvor vi er en typisk utfordrerbank. Det er områder som Drammen, Modum og Sigdal, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

– Resultatet er avgjørende viktig for at Skue Sparebank kan opprettholde kunnskapsarbeidsplasser, et godt tjenestetilbud og kontornettet vårt på ti kontorer i hele Buskerud, sier Glesne.

Et nytt år med rekordresultat gir også mulighet for at Skue Sparebank kan vokse ytterligere i årene som kommer. Det fører til at banken kan låne ut enda mer penger i privatmarkedet og ha større løftekraft i bedriftsmarkedet. Gode resultater bidrar til økt kapitalbase som er viktig for å utvikle banken i tråd med ambisjonen om at banken skal være den ledende lokalbanken i Buskerud.

Det gode årsresultatet kommer også bankens eiere til gode. Skue Sparebank vil i 2020 gi et rekordstort utbytte på sine børsnoterte egenkapitalbevis.

[email protected]