Hjem Nyheter Rekordsøking til yrkesfag

Rekordsøking til yrkesfag

Mandag var første skoledag ved de videregående skolene i Buskerud. Tall fra Buskerud fylkeskommune viser at ni av ti elever kom inn på førstevalget, da andreopptaket til videregående opplæring ble kjent 8. august. I Buskerud fungerer systemet slik at elever som ønsker å stå på venteliste rykker fremover på ventelisten, også etter første skoledag.

–Ordningen med å stå på venteliste etter første skoledag er både et gode og en utfordring for eleven og skolene. Dette fordi mange velger å bytte skole eller utdanningsprogram etter skolestart, sier rektor Ann-Mari Henriksen, ved Åssiden videregående skole.

Møt opp og delta

Da Åssiden videregående skole åpnet dørene inneværende skoleår hadde 245 søkere innen ungdomsprogrammet ikke hadde fått innfridd sitt utdanningsprogram.

Det viktigste rådet Henriksen gir til elever som ikke har kommet inn på førstevalget er å møte opp og delta i opplæringen de har fått plass ved.

–Det kan være mange årsaker til at det blir ledige plasser ved ønsket studieretning, som flytting eller at elever har kommer inn på høyere ønsker. Og det skjer ofte at vi tar inn titalls elever etter første skoledag og langt utover høsten, forteller rektoren.

Sist fredag ble det gjennomført 1.000 oppstartsamtaler med elever, foresatte og lærere ved første-, andre- og tredje trinn ved Åssiden videregående skole. De resterende 313 elevene skal ha samtale i løpet av første skoleuke.

–Oppmøtestatistikken til disse samtalene er høy. For det er viktig å få en oppsummering på hvilke fritidsaktiviteter eleven er med og hva har skjedd i livet denne sommeren før skolestart, forklarer Henriksen.

Rekord

I år har antall søkere til voksenopplæringen skutt i været, ifølge rektor Ann-Mari Henriksen.

–Etter lovendringen kom i fjor har flere grupper fått rett til videregående opplæring. Det vi si at hvis du har en videregående utdanning fra et annet land tidligere og som ikke er gangbar i Norge, så har man nå fått en rett til dette, forteller hun, og presiserer at hver enkelt søknad blir vurdert ut ifra kriteriene i opplæringsloven.

Antall primærsøkere til yrkesfag er også rekordhøy med sine 1.558 søkere til 1.313 skoleplasser ved de ordinære ungdomskursene ved Åssiden videregående skole.

–Det er gledelig at det er en økning i antall søkere til yrkesfag i hele landet. For arbeidsmarkedet vi leverer ut i har behov for lærlinger, summerer Henriksen.

245 elever har ikke fått innfridd sitt førstevalg ved årets opptak.

–Håpet er ikke ute, sier rektoren og repeterer at det er viktig å møte opp og starte opplæringen på den skolen eller linjen man har kommet inn på. Dette i tilfelle man kommer inn på førstevalget utover høsten.

Vil hindre utenforskap 

I løpet av en god dag er det et sted mellom 1.800 til 1.900 mennesker innom Åssiden videregående skole. Noe som tilsvarer et elevtall fordelt på åtte mindre skoler. I forrige uke jobbet 200 lærere ved den videregående skolen på Åssiden med den nye mobbeparagrafens paragraf ni a og nulltoleranse begrepet.

–Vi har jobbet med å sikre at alle ansatte praktiserer nulltoleranse av mobbing likt. Og vi har blitt enige om hvordan vi kan engasjere elevene i tolkning og praktisering av nulltoleranse ved vår skole. Vi skal også veilede elever til å få en forståelse av hva som er konstruktiv adferd, sier Ann-Mari Henriksen.

Ifølge krav i opplæringsloven skal skoler gjennomføre en skolebasert vurdering på et område innenfor lovverket minst annenhvert år. Skolene velger selv hvilket område de vil vurdere og Åssiden videregående skole har i 2018 valgt læringsmiljøet.

[email protected]