Hjem Nyheter Rigmor (71) – Lover å lenke seg fast til gravemaskinen

Rigmor (71) – Lover å lenke seg fast til gravemaskinen

Dette er en kamp mellom nabolaget på Hollenderkollen og Drammen kommune.

Huset til den avdøde Berit Laug Brandt er vernet, men utbygging rett foran hennes hus vil føre til at nabolaget der mister utsikten, mister den siste grønne lungen i nærområdet, som også fungerer som lekeplass til barna.

SE VIDEO: Nabolaget slår ring rundt Hollenderkollen

Brandt var en ildsjel som gjorde mye for nabolaget og denne grønne lungen har fungert som en samlingsplass for nabolaget.

Nabolaget fortviler og forteller at de ikke har hatt noen form for kommunikasjon med kommunen om dette.

Ta vare på historien

– Dette området bør vi ta vare på. Det er nettopp på dette området Drammen startet byutviklingen på 1200-tallet, og nå vil de ta fra oss dette stedet. Vi har jo snart ikke noe av historien til byen vår lenger, sier Rigmor Eriksen.

Stine Vorren har bodd i området i nesten to år nå og hun er enig med Rigmor.

– Det er helt idiotisk det kommunen holder på med, sier hun. Hun reagerer på at det ikke har vært utført konsekvensutredning.

Hollenderkollen Utvikling AS, et selskap eid av Drammen kommune Eiendom (DKEU), Nedre Buskerud Boligbyggelag Utbygging og Urban Compact Living ønsker å bygge ut på Hollenderkollen.

Planen er at det skal komme rundt 20 nye boenheter på stedet.

Ikke krav om konsekvensutredning

Bjørn Holm, styreleder i Hollenderkollen Utvikling AS sier at han ikke har ytterligere kommentarer til denne saken enn det han har kommet med tidligere som er at tomten er avsatt til bybebyggelse og boligområde i kommuneplanen.

Nabolaget på Hollenderkollen står klare til kamp mot Drammen kommune. Foto: Hina Aslam– Det stilles ikke krav til konsekvensutredning i denne type planer, siden den er i samsvar med overordnet plan, i dette tilfelle Kommuneplanens arealdel. Vi jobber imidlertid med analyser og utredninger av en rekke fagområder som overvann, trafikk og støt. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt ennå, sier han.

Dette er vedtatt etter demokratiske prosesser hvor naboene har hatt anledning til å komme med sine innspill.

I følge Holm er bebyggelsen som planlegges følger kravene i retningslinjer for fortetting i villaområder, som bystyret vedtok i desember 2018.

Bjørn Holm, styreleder Hollenderkollen Utvikling AS, sier at tomten er avsatt til bybebyggelse og boligområde i kommuneplanen. Foto: Hollenderkollen Utvikling ASDet betyr eneboliger og rekkehus av tre slik området har i dag.

– Når man bor i by kan man aldri forutsette av omgivelser og utsikt blir uendret i all tid. Byen må være i utvikling for å kunne konkurrere med andre byer om innbyggere og skatteinntekter, sier Holm.

Inviterer på kaffe

Det som forundrer Vorren er at ingen i kommunen har tatt kontakt med noen i nabolaget.

Vorren ønsker å invitere kommunen på kaffe for å vise hva de tar bort fra nabolaget nå.

Saken blir tatt opp i kommunestyre utover høsten. Vorren er i ferd med samle underskrifter fra hele nabolaget.

[email protected]