Hjem Nyheter Rydde – Norges første app for strandrydding

Rydde – Norges første app for strandrydding

I dag 1. juli kommer Norges første nasjonale ryddeapp skreddersydd for frivillige ryddere.

I Rydde-appen kan frivillige blant annet finne steder å rydde, bli med på ryddeaksjoner, melde inn forsøplet område og registrere hva de finner.

– Denne appen er utviklet med utgangspunkt i de frivilliges ønsker og behov, og vi håper de frivillige laster ned og tar i bruk appen, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Appen har også informasjon om hvor de frivillige kan hente gratis ryddeutstyr og hvor de kan levere innsamlet avfall uten kostnad. 

Foto: Senter for oljevern og marint miljø

– Avgjørende for å stoppe forsøplingen

Norges frivillige ryddere har bidratt med folkeforskningsdata om forsøpling i en årrekke, og med appen blir det mye enklere for de frivillige å registrere funn. 

– Dataen som de frivillige bidrar med gjennom denne appen, gir oss viktig kunnskap som er avgjørende for å kunne redusere og stoppe forsøplingen. Den bidrar også til forskning og tiltak mot marin forsøpling, sier direktør ved Senter for oljevern og marint miljø, Ann-Helen Ernstsen.

Appen er utviklet av Senter for oljevern og maritimt miljø i samarbeid med Hold Norge Rent som har over ti års erfaring fra mobilisering til frivillig opprydding.

Håper så mange som mulig vil bidra

Rydde er et verktøy som gjør rydding av kyst og land enklere for alle som deltar. Hensikten er å stimulere til enda mer frivillig rydding og til datainnsamling for forskerne.

– Rydde-appen er for alle som vil bidra til en ren kyst og et rent hav. Vi vil at så mange som mulig skal ta den i bruk og gjøre en innsats nå i sommer, men også videre i den store ryddedugnaden for naturen og havet vårt, sier Ernstsen.

Rydde-appen er utviklet med støtte fra Handelens Miljøfond. 

– Forsøpling er dessverre et stort miljøproblem både i Norge og globalt, og tross over ti år med organisert frivillig opprydding og andre tiltak, kan vi ikke hvile på laurbærene. Ryddingen må trappes ytterligere opp, og vi oppfordrer alle til å bli strandløver sammen med oss, sier Ernstsen.

[email protected]