Hjem Kultur «Sammen for Drammen» i Strømsø kirke søndag

«Sammen for Drammen» i Strømsø kirke søndag

«Sammen for Drammen» arrangeres i forbindelse med bønneuken for kristen enhet. Lenge hadde de kristne kirkesamfunnene i Drammen lite med hverandre å gjøre. Heldigvis er det blitt mer samarbeid med årene. For noen år siden tok prost Kjell Ivar Berger initiativet til en fellesgudstjeneste i Strømsø kirke hver januar for alle menighetene i byen. Kirken har vært full av sang og godt fellesskap.

I år blir gudstjenesten litt annerledes, da programmet og gudstjenesten arrangeres av Drammens barneledere og barnepastorer. Det betyr ikke at ikke de voksne vil få en god opplevelse også, men at 19. januar passer det ekstra godt å invitere med seg familier med små og store barn.

Drammen Soul Children synger, og det blir allsang og dans, band, skuespill og konkurranse, andakt og nattverd. Dette blir en skikkelig storsamling på tvers av menigheter og på tvers av generasjoner, kanskje den første og største i Drammen?

[email protected]