Hjem Nyheter Ser løsninger når synet svikter

Ser løsninger når synet svikter

Rådgivningskontoret for syn er opprettet og drives av Norges Blindeforbund, og har kontorer i Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. Her kan personer som sliter med synet få gratis råd og veiledning om tilbud, offentlige tjenester og rettigheter.

– Mange av de 180.000 det refereres til er kanskje ikke klar over hva de kan ha krav på. Her kommer vi inn i bildet som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, sier daglig leder ved Rådgivningskontoret i Buskerud, Karine Strand Kløvtveit.

Pilot 

Cirka 2.070 personer i Drammen og omegn har et synsproblem der briller og linser ikke bedrer synet fullt ut. For mange sitter det langt inne å kontakte Norges Blindeforbund fordi de har et visst rest-syn, og ikke anser seg selv som blinde. Kløvtveit håper at Rådgivningskontoret for syn kan senke terskelen slik at flere tar kontakt.

– Rådgivningskontoret er et prosjekt som kom i gang for å teste ut om flere vil ta kontakt med oss for råd og veiledning i forhold til sin synsnedsettelse. Og etter prosjektstart i januar 2018 har vi hatt flere henvendelser per telefon enn vi hadde da vi var en del av navnet Blindeforbundet, forteller Kløvtveit.

I pilotprosjektet til Norges Blindeforbund er det totalt fire fylker som er med.

– Det tar tid å markedsføre oss. Derfor har vi ikke satt et tidsperspektiv på hvor lenge prosjektet skal gå. Ei heller om alle landets fylker vil få sitt eget rådgivningskontor er avklart enda, sier daglig leder ved Rådgivningskontoret i Buskerud.

Hjemmebesøk av en rehabiliteringskontakt er et av mange tilbud som Norges Blindeforbund tilbyr etter en samtale med rådgivningskontoret.

– Det er viktig å bryte en isolert tilværelse. Derfor er det viktig å ta kontakt med oss, sier leder av Drammen og omegn lokallag av Norges Blindeforbund – Synshemmedes organisasjon, Liv A. Hansen, og legger til at de er det største lokallaget i Norges Blindeforbund.

Lavterskeltilbud 

Rådgivningskontoret er et lavterskeltilbud påpeker de. Et fast lokallagsmøte i måneden med et valgt tema, julebord, sommertur og en egen lese-ring er noen av aktivitetene som tilbys.

– Lydboka hører man på hjemme før de sammen diskuterer boka. Lokallagsmøtene våre er også populær med 40 til 60 deltagere i snitt, forteller Hansen.

Det å komme sammen og utveksle erfaringer er viktig.

– Å møte likesinnede og få tips til å mestre hverdagen er gull verdt, understreker Hansen og Kløvtveit.

Introduksjon 

Å komme fort på kurs etter at man har fått en synsnedsettelse er noe begge brenner sterkt for.

– Blindeforbundet eier tre kurssteder og man trenger ikke være medlem for å delta på disse. På introduksjonskurset får også pårørende et innblikk i hvordan det er å leve med synsnedsettelse fysisk med hjelp av blant annet blindfold, forteller Hansen.

Pårørende til synshemmede kan ta kontakt med Rådgivningskontoret for råd og veiledning.

– Vi kan også henvise videre til pårørendekontakten i Vestfold hvis man ønsker å snakke med   pårørende i samme situasjon, opplyser Kløvtveit.

Hjelpemidler

Opplæring i bruk av smarttelefonen er et godt tiltak.

– Man kan søke om opplæring i smarttelefonen via kommunen. En smarttelefon er forøvrig er et veldig godt hjelpemiddel for synshemmede når man behersker det, forteller Kløvtveit.

Rådgivningskontoret er behjelpelig med å fortelle om de forskjellige hjelpemidlene man kan søke NAV om.

– Vi kan også informere om kommunale tjenester. Men først og fremst gir vi råd om hvor man kan henvende seg videre og hjelp til nøste opp i jungelen av paragrafer, sier daglig leder ved Rådgivningskontoret i Buskerud og forteller at en undersøkelse foretatt av Norges Blindeforbund viser at det tar opptil fem år fra flesteparten av de som får diagnosen nedsatt synsevne tar kontakt med organisasjonen.

– Det er leit å høre når vi kan bidra med å informere slik at man kan få bedre livskvalitet. Kontoret i Buskerud har også en del hverdagshjelpemidler som det er mulig å teste. Det er bare å ta kontakt med oss og avtale tid, informerer Kløvtveit.

Verdens synsdag

I oktober markerte Rådgivningskontoret i Buskerud Verdens Synsdag med en egen stand på Drammen sykehus.

[email protected]