Byavisa på papir distribueres av Amedia Distribusjon til husstander i Drammen og Nedre Eiker som ikke har reservert seg mot gratisavis. Vi jobber hardt for å registrere eventuelle feil i leveringen eller manglende avis slik at dette kan rettes opp fortløpende og senest ved neste distribusjon.

Henvendelser bes sendt til [email protected]

Utgivelsene våre i 2020 blir:

15. januar

19. februar

18. mars

22. april

20. mai

17. juni

8. juli

19. august

16. september

21. oktober

25. november

16. desember