Byavisa på papir distribueres av Amedia Distribusjon til husstander i Drammen og Nedre Eiker som ikke har reservert seg mot gratisavis. Vi jobber hardt for å registrere eventuelle feil i leveringen eller manglende avis slik at dette kan rettes opp fortløpende og senest ved neste distribusjon.

Henvendelser bes sendt til [email protected]