Hjem Arkiv Sikrer tilførsel av drikkevann

Sikrer tilførsel av drikkevann

Giltrevann. Foto: Glitre Vannverk

Det har vært mye fokus på drikkevann og vannforsyning både nasjonalt og lokalt i det det siste med dramatiske «hendelser» i forbindelse med drikkevannet på Askøy og lokale forurensingstilfeller både i Hurum og Sigdal.  Det er imidlertid ingenting som tyder på at det er økt fare for forurensning fra Glitrevannverkets drikkevannskilder eller høydebasseng her i regionen.

Glitrevannverket leverer drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken, samt Frogn og deler av Sande. Alt drikkevann fra Glitrevannverket gjennomgår en solid vannbehandling før det distribueres, og vann fra vannverkets fjellbasseng blir kontrollert ukentlig.  Nå gjør Glitrevannverket ytterligere tiltak for å gi brukerne en enda sikrere vanntilførsel, og da fortrinnsvis for Konneruds 11.000 innbyggere. Det dreier seg om en ny reservevannledning mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud i Drammen.

– En ekstra bonus med denne nye reservevannledningen er at når den står ferdig kan Bremsa frigis til allmenheten. I dag er Bremsa reservevannkilde for befolkningen på Konnerud. Selv etter vannbehandling er ikke dette vann av god drikkekvalitet, og det har så langt heller ikke vært tatt i bruk.  Og mens vi likevel graver så legger vi også høyspentledning ved siden av vannledningen i samarbeid med Glitre Energi slik at  også strømforsyningen i Åsen kobles sammen med strøm på Konnerud, opplyser prosjektansvarlig i Glitrevannverket, Dag-Runar Hansen.

Dobbeltsikring

– Reserveløsninger som dette er helt avgjørende for å sikre innbyggerne rent og nok vann til enhver tid. Vannet fra begge ledningene til Konnerud kommer fra Glitre, men en ekstra vannledning som dette gjør det sikrere og mer fleksibelt ved at man kan styre drikkevannet enklere og raskere utenom basseng og områder når det oppstår en hendelse med vannforsyningen.  Med den nye ledningen kan Konnerud forsynes fra to sider. Så hvis det eksempelvis oppstår lekkasje i vannledningen fra Drammen kan Konnerud nå forsynes fra Nedre Eiker-siden, forklarer Hansen.

Det finnes allerede en reserveløsning i form av et høydebasseng i betong på Konnerud som på det meste har vannreseserve for ett døgn, men gjennom den nye vannledningen fra Åsen så får man altså en dobbeltsikring dersom også bassenget skulle bli tømt. Samtidig får Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen.

Legges på bunnen

Arbeidene med den fire kilometer lang ledningen startet i januar og vil være fullført til påske 2020. Det graves nå ned ledning mellom høydebassenget i Åsen og fram til dammen på Hagatjern. Derfra skal det legges en 1,4 kilometer lang ledning på bunnen av Hagatjern med innkomst ved badestranda på motsatt side der ledningen vil fortsette ytterligere 1,4 kilometer på land, videre opp til høydebassenget på Konnerud.

– I tillegg skal det bygges to mindre vannstasjoner ved Hagatjern, både ved dammen og badestranda der det også settes opp et nytt vannuttak for badegjestene.

Senker vannstanden

– Størst utfordringen er naturlig nok å legge ledningen i Hagatjern. Her er vi allerede i gang med å senke vannstanden med to meter, noe som vil skje gradvis. Hagatjern har i tillegg to «hull» på over 30 meters dybde og hele syv grunner som vi må styre unna. Arbeidene må dessuten gjøres mens vannet er isfritt, og så må vi jo selvsagt også ta hensyn til både kreps, hytteeiere og badegjester.

– Vi skal grave i strandsonen på badeplassen og bore i fjell ved dammen for å ikke skade svabergene på den siden. Det lages en to meter dyp tunnel på hver side av vannet som ledningen blir ført gjennom og ut i vannet, og der det er dypere enn to meter så vil ledningen bli liggende på bunnen. sier Hansen som opplyser at det er leid inn et dykkerfirma til å utføre denne delen av prosjektet.

Stranda blir like fin

– Badegjester og hytteeiere vil i tiden fremover merke at vannstanden blir lavere og stranda litt større denne sommeren. Når det gjelder selve arbeidene ved badestranda så starter ikke de før i september, og da vil stranda bli stengt ut året. Vi vil  selvsagt tilføre ny sand på stranden slik at den blir minst like fin som i dag, påpeker Glitrevannverkets prosjektansvarlige.

[email protected]