Hjem Nyheter Sivilforsvaret testet sirene

Sivilforsvaret testet sirene

Sirenen prøves ut to ganger i året i alle kommuner som har egne varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker og for om nødvendig å reparere utstyret. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Norge har rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

[email protected]