Tore Ketil Stårvik, sjef i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret testet sirene

Skrevet av Bjørn Larsen
08.01.2020 12:06 - OPPDATERT 10.06.2020 13:31

I dag klokken 12 testet Sivilforsvaret tyfonene som ber folk om å følge med på radio, TV eller nett.

Sirenen prøves ut to ganger i året i alle kommuner som har egne varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker og for om nødvendig å reparere utstyret. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Norge har rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

[email protected]