Hjem Nyheter SISTE: 39 smittet i Drammen – 7 nye tilfeller i Lier

SISTE: 39 smittet i Drammen – 7 nye tilfeller i Lier

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmittet det siste døgnet, det melder Drammen kommune på deres nettside fredag formiddag.

To av de koronasmittede personene har vært ute og reist, og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Spania og den andre i Sveits.

– For disse to er det enkelt å spore smitten til utlandet. Begge er blitt smittet mens de var på reise og fått påvist koronaviruset kort tid etter hjemkomst. Når det gjelder de andre fem, så er tre smittet i Drammen, mens det ennå ikke er avklart hvordan de to siste er smittet, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

De tre som er smittet i Drammen, er avdekket som følge av smittesporingsarbeidet som gjøres når man får påvist et tilfelle av koronasykdom. De tre er altså knyttet til kjente tilfeller i kommunen.

Helsepersonell smittet

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, det opplyser kommunen på deres nettside på torsdag den 19.mars. 

Den ene som nå er koronasmittet, arbeider ved Bråta helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen.

Denne personen har vært frisk på jobb, men blitt syk i etterkant av en vakt.

– Vedkommende har bare hatt kontakt med tre beboere i løpet av vakten før symptomene på sykdom kom. Derfor har smitteoppsporingsarbeidet vært nokså oversiktlig i dette tilfellet. De tre beboerne er nå satt i karantene på enerom ved Bråta og holdes skjermet fra øvrige beboere gjennom karantenetiden, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

I tillegg til de tre beboerne er fire kolleger av den koronasmittede medarbeideren satt i karantene.

De to siste personene som nå har fått påvist koronasmittet, tilhører samme arbeidsmiljø. I dette arbeidsmiljøet er det tidligere avdekket smitte. Begge disse to er smittet i Drammen, men smitteoppsporingen viser at smitten i utgangspunktet kan følges ut av landet.

Beboerne blir ikke flyttet

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte onsdag formiddag.

Begge to er blitt smittet i Norge. 

Den ene har vært på reise innenlands og er med stor sannsynlighet blitt smittet i forbindelse med denne turen. I dette tilfellet har det vært relativt oversiktlig og greit å spore opp nærkontaktene.

Den andre som er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter, er med stor sannsynlighet smittet i Drammen, men dette er ikke endelig fastslått. Den ansatte har fulgt alle anbefalinger for håndtering av koronasmitte, men vedkommende har vært på jobb rett før det oppsto symptomer på luftveisinfeksjon. Derfor er en halv avdeling ved bo- og servicesenteret nå satt i karantene.

– Beboerne blir værende der de er. Det er ikke aktuelt med flytting ettersom dét vil være belastende for mange av dem. Vi holder seksjonen adskilt fra resten av avdelingen og virksomheten for øvrig. Disse beboerne har et eget personale som følger smittevernrutinene tilpasset denne situasjonen. Så de som sitter nå i karantene eller personalet, skal ikke være smittefarlige for øvrige beboere, det sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune. 

Seks nye 

På tirsdag var det seks nye tilfeller av koronatilfeller i Drammen.Blant de seks er det to ektepar. Det ene ekteparet har vært på skiferie i Alpene og ble satt i karantene da de kom hjem. Hvem som har vært deres nærkontakter er relativt oversiktlig å spore opp, skriver Drammen kommune på sin nettside.

Det andre ekteparet har vært på et arrangement i Norge. På dette arrangementet var det mange som deltok, og flere deltakere har i etterkant fått påvist smitte.

I dette tilfellet kom beskjeden om at andre deltakere har fått påvist smitte, nokså sent. Derfor er andre personer i drammensområdet blitt eksponert for smitte i etterkant av dette arrangementet og nå satt i karantene.

Den fjerde personen har vært på tur i Alpene. Vedkommende ble satt i karantene etter hjemkomsten fra Alpene. Etter noen dager fikk denne personen påvist koronasmitte, men har ikke vært på jobb og utsatt andre for smittefare etter utenlandsturen.

Den siste personen som er smittet, har ikke vært på reise i utlandet, og her er smitteforløpet foreløpig ukjent. Det jobbes nå med å kartlegge hvordan vedkommende kan ha blitt smittet av koronaviruset.

– Vi må anta at det nå pågår smitte i Drammen. Derfor må vi også regne med at det kommer flere tilfeller de kommende dagene som ikke kan spores til utlandet, men hvor smittespredningen skjer lokalt, sier kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd John David Johannessen.

Flere blir testet

Over 100 drammensere har blitt testet for viruset om dagen, dette skriver Drammen kommune på deres sider.

Den ene personen ble det informert om søndag kveld. Dette dreier seg om en ansatt ved Eknes ungdomsskole. Smitten kan i dette tilfellet spores til utlandet. Det samme er tilfellet hos den andre personen som har fått påvist smitte. Også her spores smitteforløpet til reiser i utlandet.

Enkelt å spore

– Fortsatt er det relativt enkelt å spore de positive koronaprøvene i Drammen til reiser i utlandet. Det skriver John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd i en kommentar på kommunens nettsider. 

Samtidig ser vi andre steder i landet at det påvises koronasmitte hvor smitteveien ikke kan spores ut av Norge. Vi må nok anta at det foregår smitte også i Drammen som ikke kan kobles til utenlandsreiser og være forberedt på at vi får koronasmittede personer som ikke har vært ute og reist selv eller har hatt kontakt med folk som har vært på reise, sier Johannessen. 

Syv smittet i Lier

Totalt er syv personer i Lier smittet, det melder kommunen torsdag formiddag.

Lier kommune følger opp de smittede. En av dem ble innlagt på sykehuset tirsdag formiddag.

Lier kommune følger de aller nyeste nasjonale retningslinjene og har stengt alle skoler og barnehager fra og med fredag 13. mars for å redusere spredningen av koronaviruset. Lærerne jobber med å tilrettelegge for digital undervisning hjemmefra for skoleelever gjeldende fra og med mandag.

Alle offentlige arrangementer og fritidsaktiviteter er stengt inntil videre.

Skoleansatt smittet

En ansatt ved Tangen skole i Drammen kommune fikk torsdag kveld påvist koronasmitte og er nå i hjemmeisolasjon. Foresatte og ansatte på skolen er orientert, opplyser kommunen. 

– Vedkommende var på jobb mandag denne uken. Vi jobber nå med å få oversikt og kontakte de personene den ansatte kan ha vært i kontakt med i den aktuelle perioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Politiet stenger for publikum

Politiet har iverksatt ytterligere tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre en god beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet at ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger. 

Samtlige ikke-kritiske publikumstjenester vil foreløpig holde stengt fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars.

Skoler og barnehager stengt

Alle skoler og barnehager i Drammen kommune er stengt fra og med fredag 13. mars som et smitteverntiltak. Enkelte skoler og barnehager forsøkes holde åpne for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner og ikke kan være hjemme med barna. Det er definert jobber innenfor 15 kritiske samfunnsfunksjonene som skal sikres barnepass, blant annet politi, helse og omsorg, redningstjeneste og IKT- og forsyningssikkerhet. 

– Dette er en alvorlig situasjon, og det iverksettes nå tiltak som får store konsekvenser for den enkeltes hverdag. Samtidig er vi nødt til å ivareta den enkelte innbyggers helse og sikkerhet. Derfor er det nødvendig at hver og en av oss gjør det vi kan for å ikke spre smitte videre til andre, sier ordfører Monica Myrvold Berg. 

Ordføreren oppfordrer alle til å følge smittevernrådene som gis og følge med på både kommunens nettside og i media.

Idrettshaller stengt

Som følge av nasjonale tiltak for reduksjon av koronasmitte, stenger Drammen kommune alle kommunale idrettshaller, svømmehaller og samfunnshus fra og med fredag 13. mars.

 

[email protected]