Hjem Nyheter Elever og lærere ved barnehage og skoler i karantene

Elever og lærere ved barnehage og skoler i karantene

De fire skolene som er berørt i Drammen er Aronsløkka skole, Krokstad skole, Kjøsterud skole og Åssiden videregående skole.

Ved Aronsløkka skole er det én klasse på 2. trinn som er berørt, og 19 elever og to lærere settes i karantene.

Ved Krokstad skole er det to klasser på 4. trinn som er berørt, og 45 elever og ni lærere settes i karantene.

Ved Kjøsterud skole er det én klasse på 9. trinn som er berørt, og 34 elever og fem lærere settes i karantene.

I løpet av det siste døgnet har 11 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Åtte av dem som nå har testet positivt, er nærkontakter av kjente tilfeller utenfor Drammen kommune.

To av de smittede er elever ved to av de tre skolene Drammen kommune orienterte om torsdag kveld etter at 98 elever og 16 lærere ble satt i karantene.

I tillegg er det én smittet som går på Åssiden videregående. Alle berørte ved Åssiden videregående skole skal ha fått beskjed om dette fra skolen.

– Alle de smittede har vært på skolen i potensiell smitteførende periode. Så det er viktig å få kartlagt deres nærkontakter, slik at nærkontaktene kan settes i karantene for å unngå ytterligere smittespredning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Smitte ved Åssiden vgs

I tillegg til de elevene og lærerne som Drammen kommune orienterte om torsdag kveld, er 21 elever og tre lærere ved Åssiden videregående skole satt i karantene.

To av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjent tilfelle i Drammen kommune. Den ene av dem er én av de tre barne- og ungdomsskoleelevene som fikk påvist koronasmitte i går.

For den siste som nå har fått påvist smitte, er det foreløpig ikke kartlagt en sikker smittevei. Vedkommende er elev ved Akademiet Drammen Sundland. Ledelsen ved skolen er informert om at en elev har fått påvist smitte, og tre klasser er satt i karantene. Alle berørte elever og lærere får beskjed direkte fra skolen.

Vær varsom

Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer alle innbyggerne om å utvise ekstra varsomhet i tiden som kommer.

– Vi har hatt noen nye smittede stort sett hver dag den siste tiden. Og i dag ser vi et markant hopp i antallet som har fått påvist koronasmitte. Vi klarer fortsatt å spore opp smitteveien i de aller fleste tilfellene, og det skal vi være glade for. Men vi er samtidig i en situasjon hvor smittetallene fort kan bli mye verre hvis vi ikke passer litt ekstra på i dagene og ukene som kommer. Det er nå vi må ta fram lærdommen fra i vinter og vår og huske på å holde god avstand til hverandre og redusere antall nærkontakter. Å ha så få nærkontakter som mulig er lurt av flere grunner. Det handler ikke bare om at du skal redusere antall personer du smitter hvis du er syk. Det handler like mye om å redusere antall personer som eksponerer deg for potensiell smitte, sier Sagberg.

Aktiv snttesporing

Som tidligere informert i statusoppdateringene bedrives det aktiv smitteoppsporing etter positive koronaprøver. Dette gjøres både for å spore smitteveien for den som er blitt syk og å spore opp nærkontakter. Én av dem som har fått påvist smitte i løpet av de siste dagene, har trent ved Sats Strømsø ved flere anledninger i perioden 11.-15. september. Sats har god kontroll på hvem som har vært innom senteret i perioden og har varslet de aktuelle medlemmene om situasjonen.

Det er registrert totalt 258 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

Barnehageansatte smittet

En ansatt i Noahs Ark barnehage i Lier har fått påvist koronasmitte. Barn og kolleger som har vært i samme kohort (gruppe) som den smittede er nå i karantene.

Den ansatte bor ikke i Lier. Vedkommende fikk påvist koronasmitte torsdag, men har ikke vært på jobb siden tirsdag.

– Den ansatte dro hjem fra jobb på tirsdag etter beskjed om at vedkommende var nærkontakt til en annen person som var bekreftet smittet. Denne personen har ingen relasjon til barnehagen. Den ansatte har ikke hatt symptomer på jobb, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

14 barn, 4 ansatte og 3 personer som var i praksis i barnehagen er nå i karantene fordi de har vært i samme kohort som den smittede.

– Barnehagedriften i øvrige avdelinger går som normalt på fredag. Barnehagen har varslet på korrekt måte og gjort gode tiltak, sier kommuneoverlegen.

Bjerring sier det ikke er mistanke om at den ansatte ble smittet i barnehagen.

[email protected]