Hjem Nyheter KORONA: Ingen nye smittetilfeller siste døgn

KORONA: Ingen nye smittetilfeller siste døgn

Det er ikke påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Tydelig påminnelse

– Alle vet hvor hardt vi har jobbet sammen for å få kontroll over situasjonen som var i mars og april. Det er ikke noen som har unngått å kjenne de nasjonale myndighetenes strenge restriksjoner på kroppen. Nå har vi hatt god kontroll på smittesituasjonen. La oss sørge for at vi beholder denne kontrollen og at vi ikke tar ukloke og kortsiktige valg i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen som får store konsekvenser for smittetrykket etterpå. Da vil mye av arbeidet vi har gjort alle sammen, langt på vei være ødelagt, og vi må i verste fall tilbake til de strenge restriksjonene istedenfor å fortsette gjenåpningen av samfunnet, slik vi alle ønsker, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Ingen nye smittetilfeller i Lier

Lier kommune melder om ingen nye smittetilfeller. Antall smittede per 10. juni er 3.

Samlet har 44 liunger blitt smittet. 37 er friskmeldt (inkludert den ene som ble påvist smittet igjen), og  ett dødsfall.

Ingen av de smittede er  innlagt på sykehus.

Gjennomsnittsalder på de smittede er 55 år, og kjønnsfordeling er slik, 1 kvinne og 2 menn.

Antall personer i karantene er 6. Dette er knyttet til kjent smittetilfelle.

Tidligere meldte Lier kommune  om en  person som er smittet av koronaviruset for andre gang.

Videre står det i meldingen at dette er ikke en ny smittet. Men at personen er utenfor tidskravet på 21 dager siden første positive test, men er fremdeles klinisk syk.

Personen skulle dermed ikke vært tatt ut av oversikten over smittede.

Etter konferering med infeksjonsmedisiner ved Drammen sykehus er personen gjeninnsatt i isolasjon

Søndag 26. april døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Drammen sykehus. Pasienten i 90-årene var fra Lier.

– Det er trist at vi har fått vårt første koronadødsfall i Lier. Mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Tirsdag 09. juni

Det har nå gått én uke siden det ble påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Drammen kommune, og dette er første gang det har gått en hel uke uten at det er påvist nye sykdomstilfeller, siden de første innbyggerne i Drammen ble syke av koronaviruset for drøye tre måneder siden.

I uke 23 (1.-7. juni) ble det tatt til sammen 219 koronaprøver ved legevakten i Drammen.

Onsdag 03. juni – mandag 08. juni 

Det er ikke påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune i løpet av de siste dagene.

Tirsdag 02. juni

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det har foreløpig ikke vært mulig å fastslå noen sikker smittevei for vedkommende.

Fredag 29.mai til mandag 1. juni

Ingen nye smittetilfeller påvist disse dagene.

Torsdag 28. mai

Én person bosatt i Drammen kommune fikk påvist koronasmitte torsdag. Vedkommende er nærkontakt av tidligere kjent tilfelle.

Onsdag 27. mai

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere kjent tilfelle. Smittesporing er gjennomført, og både den koronasmittede og nærkontakter følges nå opp.

Tirsdag 26.mai

Det er ikke påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Mandag 25. mai

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke fastslått en sikker smittevei for vedkommende, og arbeidet med smittesporing pågår fortsatt.

Søndag 24. mai

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, og de var i karantene da symptomer på sykdommen oppsto.

– Vi ser hvor viktig det er å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for mulig smitte og at de blir testet ved tegn til sykdom. Godt samarbeid mellom dem som blir syke, deres nærkontakter og helsetjenestene er svært viktig for å gjennomføre en trygg gjenåpning av samfunnet. God etterlevelse av karantenereglene, slik vi opplever å møte hos drammenserne, fortjener honnør. Dette begrenser smitten i samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

For ordens skyld presiseres det at dersom det dreier seg om koronasykdom med konsekvenser for barnehager, skoler og kommunale helseinstitusjoner, så informerer Drammen kommune om dette. Dagens tre tilfeller av påvist koronasykdom gjør ikke dét.

Lørdag 23. mai

Det er ikke påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Fredag 22. mai 

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av tidligere kjent tilfelle.

Torsdag 21.mai

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For den ene av de tre er det foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei, mens de to andre er nærkontakter av tidligere kjent tilfelle.

To av dem som nå har fått påvist koronasmitte er elever ved Åskollen skole. Dette er to søsken, og ifølge kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune er det grunnlag for å tro at de ikke er blitt smittet på skolen.

Alle barna som er i gruppene til de to som nå har fått påvist koronasmitte, regnes som nærkontakter. Ifølge kommunalsjef Thomas Larsen Sola er det til sammen 26 barn som er satt i karantene i ti dager. Denne karantenetiden gjelder fram til og med førstkommende søndag. I tillegg til de 26 barna er to lærere også satt i karantene.

Den tredje som nå har fått påvist koronasmitte er en medarbeider ved Fjell bo- og servicesenter. Vedkommende ble syk i arbeidstiden og gikk hjem fra jobb.

– Alle beboerne på avdelingen hvor vedkommende var på jobb, er nå satt i karantene. Til sammen er det snakk om 25 beboere, sier Trine Aas som er kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune.

I tillegg er tre andre medarbeidere satt i karantene ettersom de regnes som nærkontakter av den smittede medarbeideren.

Onsdag 20. mai 

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Tirsdag 19. mai

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det har foreløpig ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei for vedkommende.

Mandag 18. mai

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Helgen 16 – 17. mai

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av helgen.

Fem av de er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

For den siste har det foreløpig ikke vært mulig å fastslå sikker smittevei.

Det jobbes videre med å kartlegge mulige smitteveier for dem som har fått påvist koronasmitte de siste dagene uten at sikker smittevei har vært fastslått.

Fredag 15. mai

To av dem som nå har fått påvist smitte er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det for de to andre foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei. Det arbeides videre med å kartlegge sannsynlig smittevei og nærkontakter.

Fire påviste tilfeller av koronasmitte er det høyeste antallet smittede i Drammen kommune i løpet av ett døgn siden 19. april.

Drammen kommune har rapportert om få nye tilfeller av koronasmitte pr. dag de siste ukene, og denne trenden har fulgt utviklingen på landsbasis. At det nå er fire påviste tilfeller i løpet av ett døgn betyr ikke nødvendigvis at vi er i ferd med å få en ny økning i

– Vi kan ikke lese en trend ut av enkeltresultater, men dette bør være en tydelig påminnelse til oss alle om at det er smitte ute i samfunnet, og denne pandemien er på ingen måte over. Det at vi nå har to nye tilfeller uten sikker smittevei betyr at sykdommen fortsatt kan ramme hvem som helst, og at hvem som helst faktisk allerede kan være smittet. Det må vi alle huske på når vi nå går inn i 17. mai-helgen og kanskje planlegger sammenkomster med ganske mange mennesker, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Hun oppfordrer alle til å unngå store folkemengder, at alle holder minst én meters avstand til personer utenfor sin egen husstand og at man vasker hendene ofte og grundig.

smitte.

Torsdag 14.mai

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Onsdag 13. mai 

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune. Dette er tredje døgnet på rad at det ikke er noen nye smittetilfeller.

Tirsdag 12. mai

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Helgen og mandag 

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Vedkommende er nærkontakt av en person som tidligere har fått påvist smitte.

På søndag ble det også meldt om en ny person bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte.

Det jobbes med å kartlegge smitteveien til denne personen.

Fredag 08. mai

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Torsdag 07. mai

Det siste døgnet er det ikke registrert noen nye tilfeller av koronasmitte i Drammen kommune, dermed er det totalt registrert 182 tilfeller av smitte i byen.

Onsdag 06. mai

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Vedkommende er nærkontakt av en person som tidligere har fått påvist smitte.

Tirsdag 05. mai

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Mandag 04. mai

Drammen kommune melder at en ny person  har fått påvist koronasmitte

Vedkommende som ble meldt smittet i helgen er nærkontakt av en person som tidligere har fått påvist smitte. Lørdag ble det meldt om to nye smittetilfeller i Drammen. Begge disse er nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte.

Det betyr at det totale antallet smittede er 181 i Drammen kommunen.

I alt er det 15 personer i kommunen som har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset.

[email protected]