Hjem Nyheter En person bekreftet smittet siste døgnet

En person bekreftet smittet siste døgnet

Det siste påviste smittetilfellet er en del av et utbrudd i et miljø utenfor kommunen. Smittesporing er gjennomført rundt det aktuelle tilfellet, melder kommunen.

Av de som var meldt som nye smittetilfeller mandag kom to av disse kommer fra det samme miljøet, men det er usikkert om de kan defineres som nærkontakter av hverandre. Dette må kartlegges i det videre smittesporingsarbeidet, skriver kommunen på sine nettsider.

De to siste er nærkontakter av kjente tilfeller. Den ene av disse er skoleeleven ved Krokstad skole som Drammen kommune meldte om søndag kveld.

I tillegg er det to personer til som er sannsynlige tilfeller, det vil si at det ut fra analysen av koronatesten ikke er mulig å fastslå med sikkerhet hvorvidt vedkommende er smittet eller ikke, men at de ut fra symptomene og smittesituasjonen sannsynligvis er smittet.

Dette påvirker to barnehager, Grinde barnehage og Solbergmoen barnehage. Ved Grinde barnehage settes ti barn og fire ansatte i karantene, mens det ved Solbergmoen barnehage er 22 barn og 11 ansatte som settes i karantene.

[email protected]