Hjem Nyheter 10 nye tilfeller – tre er døde i Drammen

10 nye tilfeller – tre er døde i Drammen

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, det skriver kommunen på deres nettside. 

Sju av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for de tre siste smittede.

Totalt sju av de ti smittede jobber innen helsesektoren. Fem av dem jobber ved virksomheter i Drammen kommune, mens to av dem jobber utenfor Drammen kommune. Blant de fem som jobber i Drammen kommune, er det fire medarbeidere ved Saniteten bo- og servicesenter og én ved Fredholt bo- og servicesenter som nå har fått påvist smitte.

Alle de fem som jobber ved Saniteten og Fredholt, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de to som jobber i helsesektoren utenfor Drammen kommune, er det foreløpig ikke klarlagt en sikker smittevei.

Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist koronasmitte hos noen av beboerne ved disse to institusjonene.

Det jobbes nå med å få en fullstendig oversikt over nærkontakter og om og eventuelt hvor mange som må i karantene som følge av dagens positive prøver. Tall for dette kommer Drammen kommune tilbake til på ettermiddagens orientering for mediene som holder kl. 1500.

– Helgens tall viser at det kan være store svingninger i antall positive prøver pr. dag. På lørdag meldte vi om 13 nye koronasmittede personer i Drammen kommune, mens tallet var nede i én på søndag. Og i dag er vi altså oppe i ti igjen. Dette viser at man må være varsom med å tolke en utvikling ut fra enkeltresultater, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at vi må se utviklingen over tid, og for Drammens del har det ikke vært noen eksplosjon i antall smittede, men derimot en jevn utvikling.

– Vi har riktignok sett et litt høyere nivå på antall positive prøver den siste uka, men det har vært naturlig ettersom det er en del nærkontakter som er testet og har fått påvist smitten. Men selv om vi ikke har sett noen eksplosiv vekst i positive prøver, må vi regne med at det kan være en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen, ettersom det er mange grupper hvor det kan forekomme smitte, som ikke testes for koronavirus. Nettopp derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier John David Johannessen.

Lørdag 05. april

Ni av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for fire av de smittede.

Tre av de som har fått påvist smitte er beboere ved Fredholt bo- og servicesenter. I tillegg er det tre ansatte ved kommunens sykehjem som nå har fått påvist smitte. To av disse er ansatt ved Fredholt bo- og servicesenter og én er ansatt på Helsehuset.

På alle de aktuelle sykehjemmene har man satt i gang tiltak i tråd med kommunens rutiner. Smittede beboere er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. Det kartlegges hvem de som har fått påvist smitte har vært i nærkontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i nærkontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er satt i karantene. Ansatte nærkontakter settes i hjemmekaratene.

– Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte og pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene er informert. Man informerer også pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

Fredag 3. april

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Tallet på smittede er nå kommet opp i totalt 118 personer.

Fem av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for den siste smittede, skriver Drammen kommune på deres nettsider. 

Én av dem som er smittet, er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene etter at en pasient fikk påvist smitte tidligere denne uka.

I tillegg er det tre beboere ved Saniteten bo- og servicesenter som nå har fått påvist koronasmitte. Én av dem bor på enheten som allerede var satt i karantene, etter at pasienten som nevnt ovenfor, fikk påvist smitte. De to andre bor ved en annen enhet på sykehjemmet. Også denne enheten er nå satt i karantene. Disse to enhetene har sju plasser hver, og begge har nå to smittede beboere og fem i karantene.

De smittede beboerne er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen. Det kartlegges hvem beboerne har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er altså satt i karantene.

– Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte, er informert. Det samme er pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene. Det er også satt i gang varsling av pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

To friskmeldt i Lier

Totalt er 21 personer i Lier smittet. Av de 19 er 8 kvinner smittet og 13 menn.

To er nå friskmeldt. Det skriver kommunen i en pressemelding.

Tre personer er innlagt på sykehus. Lier kommune følger opp personene, og samarbeider med nasjonale helsemyndigheter.

Kommunen melder at gjennomsnittsalder på de smittede er 57 år.

25 personer er i hjemmekarantene. Dette er karantenetilfeller knyttet til kjent smittetilfelle.

Torsdag 2. april

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. I tillegg er én av dem som tidligere fått påvist smitte, død.

Vedkommende som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset er en mann i andre halvdel av 70-årene.

Han døde i går etter å ha ligget på isolatavdelingen ved Strømsø sykehjem i noen dager.

Mannen hadde underliggende sykdommer, i tillegg til koronaviruset, det skriver kommunen på deres nettside.

– Vi har dessverre fått den triste beskjeden om et nytt dødsfall blant dem som har fått påvist koronasmitte. Jeg kondolerer til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Dette er nok et bevis på hvor alvorlig koronaviruset er, spesielt for alle som er i risikogrupper som følge av blant annet alder og andre sykdommer. Tiltakene som er iverksatt, er innført nettopp fordi vi sammen skal prøve å skjerme alle i utsatte grupper. Men likevel ser vi altså, både i Drammen og andre steder, at det dessverre er noen som går bort på grunn av viruset, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Fem av dem som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

To av disse fem tilfellene er knyttet til utenlandsreiser. For de siste fire personene som nå er smittet, har det så langt ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei.

Én av de ni personene som nå er blitt syke, er innlagt på sykehuset.

Én av dem som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene etter at en pasient fikk påvist smitte tidligere i uka.

I tillegg er det påvist smitte knyttet til to andre sykehjem i Drammen kommune. Ved både Åskollen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter er det nå påvist smitte hos beboere. På Åskollen er det én beboer som er smittet, mens det er tre på Fredholt.

Onsdag 01. april

Fire av de som sist har fått påvist smitte, har vært på reise i utlandet. Alle fire har sittet i karantene etter hjemkomsten og fram til de ble testet for koronavirus, skriver Drammen kommune på deres nettside.

Tre av dem som nå er smittet, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de siste tre personenes vedkommende har det så langt ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei. 

Ingen av de ti personene som nå er blitt syke, er lagt inn på sykehuset.

– Det er nå over 100 personer i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Ti personer er det høyeste tallet med smittede som er påvist i Drammen kommunen på én dag, siden koronaviruset første gang ble påvist i Drammen første gangen i starten av mars, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet.

Hun understreker at antallet nye tilfeller pr dag ikke har hatt noen dramatisk økning og at utviklingen er i samsvar med tallene for Norge samlet sett.

Tirsdag 31.03 

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, det skriver kommunen på deres nettside.

Fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For den siste som nå er smittet av koronaviruset, har det ikke vært mulig å fastslå sikker smittevei så langt. Én av de fem personene er lagt inn på sykehuset.

Blant de fem som nå har fått påvist smitte, er det en beboer ved Saniteten bo- og servicesenter.

Er i karantene 

– Beboeren er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen. Vedkommende er én av de to personene som nå har fått påvist smitte, hvor vi ikke kan fastslå smitteveien med sikkerhet. Det kartlegges derfor hvem beboeren har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Øvrige beboere som bor på samme avdeling som den smittede personen, er i karantene. Det samme er ansatte som har vært i kontakt med pasienten. Beboerne på avdelingen holdes i karantene på avdelingen, mens de ansatte er i hjemmekarantene.

Totalt er det sju beboere som er i karantene, i tillegg til vedkommende som nå er isolert. I alt 17 medarbeidere er i hjemmekarantene.

Dette ble meldt på mandag

Alle de fire siste som har fått påvist smittet har vært nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Tre av dem var i pålagt karantene, mens den fjerde har fulgt rådene som er gitt ved luftveisinfeksjoner og holdt seg hjemme. Vedkommende ble testet etter at en nærkontakt hadde fått påvist koronasmitte.

På kommunens nettside sier kommuneoverlege John David Johannessen at man har sett en jevn utvikling av utvikling av smittede i Drammen kommune. Enkelte dager har det riktignok vært noen flere positive koronaprøver enn andre dager, men det er ikke noen eksplosiv utvikling i antall smittede i Drammen. Dette tyder på at tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronasmitten virker, sier Johannessen.  

Ansatt ved sykehjem smittet
Én av de åtte som nå har fått påvist koronasmitte er en ansatt ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Pårørende til beboerne på den aktuelle avdelingen ble varslet lørdag. Arbeidet med å informere pårørende til beboere på avdelingen som ikke er berørt av den påviste koronasmitten hos en ansatt, fortsetter i dag. Sykehjemmet har varslet de pårørende ved å ta kontakt med dem på telefon.

– For oss er det viktig å informere de pårørende godt i denne situasjonen og gi dem muligheten til å stille spørsmål rundt situasjonen. Samtidig er det er viktig for oss å ivareta smittevernet for beboerne og de ansatte og at de pårørende er kjent med hvordan vi håndterer situasjonen for deres kjære, sier kommunalsjef Trine Aas.

Kommunalsjef Trine Aas understreker at det ved alle kommunens sykehjem er sterk bevissthet rundt hygiene- og smitteverntiltak.

– Vi har fokus på å minimere sannsynligheten for smitte til beboere ved våre sykehjem. Når det blir påvist smitte, settes det i verk tiltak i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. I dette tilfellet betyr det at noen ansatte er i karantene og at hele den aktuelle avdelingen er i karantene. Den andre avdelingen på Hamborgstrøm er ikke direkte berørt, og vi har satt inn tiltak for å ytterligere redusere sjansen for at det skal skje, sier Aas.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier John David Johannessen.

En døde på lørdag

En person bosatt i Drammen kommune som hadde fått påvist koronasmitte, døde lørdag 28. mars. Kvinnen som nå er død, var over 90 år gammel og hadde underliggende sykdommer. Kommunalsjef Trine Aas bekreftet dødsfallet på kommunens egne sider. Informasjonen knyttet til den avdøde gjøres i forståelse med de etterlatte.

Ordfører Monica Myrvold Berg er orientert om dødsfallet og uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Jeg vil først og fremst kondolere til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Det er fryktelig trist at vi nå må konstatere at en innbygger i Drammen kommune som har fått påvist koronaviruset, nå er død, sier ordføreren.

Hun påpeker at dødsfallet er en påminnelse til oss alle om alvoret i situasjonen vi nå står oppe i, og at det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smittespredningen.

– Vi har vært forberedt på at det kunne komme dødsfall også i Drammen som følge av koronautbruddet. Vi har sett det skje i andre norske byer og i stort omfang i andre land. Men det er like fullt veldig beklagelig når det er noen som mister livet med koronasmitte, sier hun.

Ti erklært friske

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Det melder kommunen lørdag formiddag. Ti av de 76 som har fått påvist koronasmitte er nå erklært friske.

Kommunen opplyser i pressemeldingen at fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte har vært på utenlandsreise og vært omfattet av karantenereglene etter hjemkomst. 

Fire andre av dem som har fått påvist koronasmitte er funnet som del av kartleggingen av nærkontakter i forbindelse med tidligere påviste tilfeller. Den siste personen som er smittet jobber i helsesektoren, men ikke i Drammen kommune.

– Det at man finner nye tilfeller som ledd i smittesporingen og kartleggingen av nærkontakter, viser at dette fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smitte i befolkningen. I tillegg er befolkningens egen innsats med å holde seg hjemme, holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, fortsatt svært viktig hvis vi sammen skal klare å begrense smittespredningen, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.  

[email protected]