Hjem Nyheter SISTE: Ett nytt smittetilfelle – totalt 178

SISTE: Ett nytt smittetilfelle – totalt 178

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Vedkommende er ansatt i helsesektoren utenfor Drammen kommune. Sannsynlig smittevei og nærkontakter er kartlagt.

Liung død etter koronasmitte

 Ingen nye med påvist smitte, det melder Lier kommune i dag.

Antall smittede er 13 per 30. april.

Søndag 26. april døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Drammen sykehus. Pasienten i 90-årene var fra Lier.

– Det er trist at vi har fått vårt første koronadødsfall i Lier. Mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Samlet har 38 liunger fått påvist smitte og 24 er friskmeldt.

Antall i karantene er 24. Dette er karantenetilfeller knyttet til kjent smittetilfelle.

Oppdatering 27.april – 29.april

Det siste dagene er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

I alt er det 15 personer i kommunen som har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset. Og nå har en eldre person gått bort i Lier kommune.

Mandag 27.april

Det siste døgnet er det ikke blitt påvist noen nye tilfeller av koronasmitte hos personer bosatt i Drammen kommune.

Helgen

Lørdag var det ingen nye personer som var registrert som smittet, mens en person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte fredag.

Vedkommende er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle og har sittet i karantene før smitten ble påvist.

Drammen kommune er i tillegg orientert om at en ansatt ved Fredholt bo- og servicesenter har fått påvist koronasmitte.

Den ansatte bor i en annen kommune enn Drammen og regnes derfor ikke inn i smittetallet for Drammen kommune.

Én ansatt som er nærkontakt av vedkommende som har fått påvist smitte, er satt i karantene som følge av den positive koronaprøven.

Torsdag 23.april 

En person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Vedkommende jobber ved Saniteten bo- og servicesenter.

Det er ingen nye beboere eller ansatte som settes i karantene som følge av dette påviste tilfellet av koronasmitte. Det skriver kommunen på deres nettsider.

Onsdag 22.april

En person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Vedkommende er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle, det melder kommunen på deres side.

110 friskmeldt

Det er nå 173 personer i kommunen som har fått påvist at de er smittet av koronaviruset.

Det er tidligere rapportert at 15 personer er døde etter å ha blitt smittet av viruset. Av de øvrige 158 var det tirsdag ettermiddag friskmeldt 110 personer.

De er nå ute av isolasjon etter sykdomsperioden. Dette betyr at vi nå har 48 personer i Drammen kommune som fortsatt er syke på grunn av koronaviruset.

Madli Indseth, virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet, synes det er hyggelig at det kan rapporteres om mange friskmeldte, men påpeker at det kan være en potensiell fare ved å rapportere om mange friskmeldte og sannsynligvis begrenset smittespredning i samfunnet, da det fortsatt er en skjult spredning av smitte i samfunnet. 

– Faren er at mange nå kan tro at vi er forbi det verste og at krisen er over. Men da vil jeg minne alle om hvor kraftige tiltak nasjonale myndigheter måtte iverksette i midten av mars for å få kontroll på situasjonen. Vi merket alle disse tiltakene på kroppen, og vi ønsker oss tilbake til en normalsituasjon som mulig. For å kunne komme dit er det viktig å huske at det har vært svært krevende å få kontroll på situasjonen, men det skal ikke mye til for å miste kontrollen igjen, sier Indseth.

Hun understreker at nå som samfunnet begynner og åpnes opp igjen, er det ekstra viktig at hver og én av oss å sørger for å følge rådene som angår oss, slik at vi som samfunn ikke mister kontrollen på smittespredningen igjen.

– Hvis vi holder god avstand til hverandre, vasker hendene ofte og har god hoste- og nysehygiene, så har vi et håp om at vi klarer å holde kontrollen på smittespredningen, selv om man reduserer på de mer inngripende tiltakene, sier Madli Indseth.

Tirsdag 21.april

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Vedkommende er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle. Det skriver kommunen på deres nettsider.

Det er nå registrert totalt 172 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

Mandag 20. april

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Men i helgen ble det bekreftet at seks personer har blitt smittet av viruset.

Den to av de personene er ansatt i helsesektoren utenfor Drammen kommune. Sannsynlig smittevei og nærkontakter er kartlagt.

To av de seks som nå har fått påvist smitte, er ansatt innen helsesektoren. Den ene av dem jobber i nattjenesten i Drammen kommune. Vedkommendes nærkontakter er kartlagt, og to ansatte er satt i karantene. I tillegg er én beboer ved Åskollen bo- og servicesenter og tre hjemmeboende satt i karantene som følge av at den ansatte har fått påvist koronasmitte.

– Pårørende til beboeren som nå er satt i karantene, er informert. I tillegg er de hjemmeboende og deres pårørende varslet direkte av virksomheten som har ansvaret for hjemmetjenesten i de aktuelle kommunedelene, sier kommunalsjef Trine Aas som har ansvaret for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune.

Fredag 17.april

I løpet av det siste døgn er det påvist koronasmitte hos tre personer i Drammen kommune. 

Den ene av de smittede er nærkontakt av tidligere kjent tilfelle. For de to andre som har fått påvist smitte har det foreløpig ikke vært mulig å fastslå sikker smittevei.

Torsdag 16. april

En person bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Vedkommende er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle. Personen som nå er blitt smittet av koronaviruset, er ikke knyttet til helsesektoren.

Onsdag 15. april

I løpet av det siste døgnet har én person bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Vedkommende jobber i helsevesenet utenfor Drammen kommune og er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle, skriver kommunen på deres nettsider.

– Nå har vi en drøy uke bak oss med relativt få positive koronaprøver. Dette er i overensstemmelse med forholdene nasjonalt, der det over tid er nedgang i påviste tilfeller per dag. Samtidig må vi regne med at det pågår en del smitte ute i samfunnet som vi ikke har fanget opp. Folkehelseinstituttet anslår på landsbasis at 40 prosent av tilfellene med koronavirussmitte er påvist. Derfor er det viktig at alle fortsatt holder avstand til hverandre og følger de andre rådene om god håndhygiene og hoster eller nyser i et papirhåndkle eller i albuekroken, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Det er for tiden tilstrekkelig testkapasitet og analysekapasitet til å følge de nasjonale kriteriene for testing. Det er forventet at analysekapasiteten skal økes nasjonalt og at man da vil kunne få justerte nasjonale kriterier for testing som åpner for å teste flere. Nasjonalt ser man også på muligheten for kartleggende testing i deler av befolkningen.

Tirsdag 14. april

I løpet av det siste døgnet har to personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Den ene av de to som nå har fått påvist smitte, er en beboer ved Saniteten bo- og servicesenter, og dette tilfellet er altså knyttet til tidligere påvist smitte ved sykehjemmet. Det er ikke noen flere beboere eller ansatte ved sykehjemmet som må i karantene som følge av at beboeren har fått påvist koronasmitte.

Den andre som nå har fått påvist smitte, er ikke knyttet til helsesektoren.

To beboere ved sykehjem døde 

Mandag ble det kjent at ytterligere to beboere som har vært smittet av koronaviruset ved kommunens sykehjem døde. Totalt er det nå 13 personer i Drammen kommune som er døde etter å ha blitt smittet av viruset. 

Den ene som nå er død, var en eldre mann med underliggende sykdom som bodde på Fredholt bo- og servicesenter. Den andre personen bodde også på et av kommunens sykehjem, men etter ønske fra de pårørende gis ikke kommunen ut ytterligere opplysninger om vedkommende.

Søndag ble det blitt kjent at ytterligere en beboer ved en av kommunens sykehjem som var smittet av koronaviruset, er død. Vedkommende var en eldre mann som bodde på Fredholt bo- og servicesenter. Det er nå elleve personer bosatt i Drammen kommune som er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus.

– Jeg kondolerer til de etterlatte og føler med dem som nå har mistet en av sine kjære, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding.

Etter relativt mange påviste tilfeller rundt månedsskiftet, er det påvist få tilfeller med smitte i Drammen kommune de siste dagene. En stor andel av de påviste tilfellene gjelder beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Ettersom de nasjonale kriteriene for testing prioriterer testing av disse gruppene, er det naturlig at mange av de påviste tilfellene av smitte finnes blant nettopp beboere og ansatte ved sykehjemmene.

– Folkehelseinstituttet anslår at om lag 40% av dem som er smittet med koronavirus i befolkningen nasjonalt er diagnostisert. Det innebærer at det fortsatt er viktig å følge rådene fra nasjonale myndigheter om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

– Det er også viktig å minne om at hvis man er i butikker eller på serveringssteder, må man følge merking og anvisninger fra dem som jobber der, sier Indseth.

Nytt lørdag 11. april

Kommunen skriver i en pressemelding at to av dem som har fått påvist smitte er beboere ved Saniteten bo- og servicesenter. Disse er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. De to beboerne var allerede i karantene som følge av tidligere påvist smitte hos beboere og ansatte ved enheten. 

Det har de siste dagene vært påvist få tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Vi må likevel anta at det er en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen, ettersom de nasjonale kriteriene for testing ikke åpner for testing av alle som har symptomer på luftveisinfeksjon. 

– Dette gjør at det er viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre. Hvis man er i butikker eller på serveringssteder, må man følge merking og anvisninger fra de som jobber der, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

[email protected]