Hjem Nyheter Skal du til London – ha reiseforsikringen i orden

Skal du til London – ha reiseforsikringen i orden

Storbritannia har formelt sett forlatt EU etter å ha vært medlem i 47 år. Det får naturlig nok konsekvenser for det økonomiske samarbeidet mellom britene og EU, som igjen påvirker hvilke rettigheter norske reisende har dersom de blir syke eller skadet på reise til Storbritannia.

Trygdeavtale fra 1957

– Det europeiske helsetrygdekortet gir rett til nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land, på lik linje med de lokale innbyggerne. Men når Storbritannia forlater EU forsvinner denne muligheten – med mindre ordningen skulle bli en del av en fremtidig avtale. I dag er det ingen som kan si noe konkret rundt dette, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

Norge har imidlertid en trygdeavtale med Storbritannia som Einar Gerhardsen underskrev tilbake i 1957. Denne har ikke vært i bruk på flere tiår grunnet det europeiske helsetrygdekortet, og mye har forandret seg siden den ble inngått, så derfor er det knyttet usikkerhet til hvorvidt denne vil være aktuell.

Anbefaler reiseforsikring

Britene skal til og med 31. desember 2020 ha ett bein i EU og ett utenfor. I denne fasen vil det europeiske helsetrygdekortet fortsatt være gjeldende, dersom visse vilkår innfris. Det er likevel ingen grunn til å droppe reiseforsikringen av den grunn.

– Rådet fra norske myndigheter er at man har en privat reiseforsikring med tilstrekkelig helsedekning klar før avreise til Storbritannia, så lenge ikke en avtale er på plass. Skulle retten til nødvendig helsehjelp bortfalle, og man ikke er forsikret, risikerer man i verste fall å bli sittende med regningen for behandling selv. Slike summer kan komme opp i millionklassen, sier Handeland.

[email protected]