Hjem Nyheter Skal forske på Ung 11

Skal forske på Ung 11

I løpet av ett skoleår skal deltakere ved Ung 11 ha fokus på å styrke og utvikle seg selv, gjennom høye forventninger, faglig trykk, sosioemosjonell trening, karriereveiledning, temabasert undervisning og refleksjon. Prøveprosjektet startet opp som et toårig prosjekt høsten 2017 og hadde det første året ni deltakere. I fjor var tallet 16, og ved skolestart i år har 22 modige ungdommer fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik valgt å investere i egen framtid.

–Møreforsking går to år tilbake i tid da vi hadde det første kullet med deltakere i følgeforskningen. Til sammen er det snakk om en forskningsperiode på fire år. Forskerne starter opp med intervjurunde av tidligere deltakere denne høsten, forteller rektor Monica Søhus.

–Nå er vi i gang med kull tre, og det startet opp en uke etter at resten av skolene var i gang. Dette fordi vi den første skoleuka følger de tidligere deltakere i oppstarten på videregående skoler og har oppstartsamtaler med de nye deltakerne og deres foresatte.

Nettverk og forskning
–En konsekvens vi ser fra de to foregående årene er at det knyttes nye vennskapsbånd og at nye nettverk dannes. Dette er også en trygghetsfaktor å ta med seg inn i videregående skole. Gjennom lukkede grupper har vi kontakt med tidligere deltakere og de holder oss orienterte og deler av sin hverdag med oss, forteller Søhus.

På grunn av den forestående kommunesammenslåingen ble det bestemt at prosjektet skulle utvides med dette tredje skoleåret.

–Vi er veldig spente på om prosjektet vil gå over i drift eller om det vil bli nedlagt. Følgeforskningen, som støttes av Kunnskapsdepartementet, starter opp denne høsten, sier hun.

Åtte av de ni første deltakerne er i dag i gang på VG2, og av fjorårets deltakere er alle 16 i utdanningsløp ved VG1.

Resultater 
Tre lærere, Kjersti Brekke Haakaas, Fredrik Huuse og Mie Thode Poulsen er alle ansatt i 100 prosent lærerstillinger ved Ung 11, hvor også rektor tar del i undervisningen. Fagene som tilbys er engelsk, norsk, matematikk, naturfag, KRLE og samfunnsfag.

–Vi har lite fokus på karakterer hos oss, men når vi først skal vise til formelle resultater er vi veldig stolte av deltakerne våre. Av de 16 deltakerne som gikk her i fjor gjennomførte alle både skriftlig og muntlig eksamen. Gruppen som kom opp i skriftlig matematikk havnet på et snitt på 3.3, og gruppa som var oppe i engelsk fikk et snitt på 3,4. I lokalt gitt (muntlig) eksamen var snittet på 4,4. Et resultat vi er godt fornøyd med, spesielt med tanke på at enkelte ikke har gjennomført eksamen tidligere, forteller hun.

Monica Søhus er spent på hva som skjer med Ung 11 når Nye Drammen etableres ved nyttår.

–At behovet for Ung11-tilbudet er tilstede er det ingen tvil om. Mange ungdommer opplever at de ikke er klare for å ta steget over i videregående opplæring, det være seg faglig eller emosjonelt. Vår erfaring til nå er at et modningsår hos oss er en god investering i å være enda bedre rustet til å starte og gjennomføre videregående skole, sier Søhus.

–Vi jobber med læring gjennom å se på deltakernes styrker og hva som fungerer bra istedenfor å fokusere på hva som ikke fungerer. Dette etter modell fra AI-Ung Invest og deres styrkebaserte tilnærming. Det jobbes mye med at ungdommen hos oss skal finne sine egne styrker og hvordan de kan utfordre seg selv ved å strekke seg litt lenger, forklarer Søhus.

[email protected]

 

MARIANNE M. JONASSEN

Bruker skoleåret på å bli tryggere

Mina, Anders, Maria, Lucas og Florent har bestemt seg for å bruke kommende skoleår på å vokse som mennesker og har valgt Ung 11 som springbrett.

Anders hadde i utgangspunktet søkt videregående opplæring tre forskjellige steder. Han kom ikke inn på et av sine første valg. Derfor gikk han i tenkeboksen og bestemte seg for å søke plass ved Ung 11.

–Det første jeg tenkte var å bruke kommende skoleår på å forbedre karakterene mine. Men etter den første uka på Ung 11 har jeg funnet ut at jeg kan vokse som person sammen med alle de fine folka her. Dessuten vil jeg tilegne meg erfaringer som ingen andre har og bli smartere sosialt og praktisk, forteller Anders.

Eget valg
Alle som går ved Ung 11 er deltakere og ikke elever. Det vil si at de ikke bruker av retten til videregående skole.

–Det er jo et eget valg å gå her. Og du må å søke om skoleplass, slik som du må på en videregående skole, sier Maria.

–Jeg føler at det å være deltaker er litt mer formelt enn å være elev. Det gjør også at jeg føler meg mer voksen, supplerer Mina.

Det finnes ingen egen timeplan da fagene involveres i et tema, forklarer Anders.

–Jeg sikker på mange tenker på om det er behov for realfag som matematikk. Men her får vi se hvordan vi kan bruke det i praksis arbeid og det hjelper oss med tanke på videregående. For det er faktisk bare en sommerferie som skiller ungdomsskolen før du begynner på videregående. Så da er det greit å ha det året her, sier han.

Investering 
Lucas har bestemt seg for å få mest mulig ut av det kommende året ved Ung 11 da han ikke følte seg moden nok til å begynne på videregående skole denne høsten.

–Forholdene her er mindre og da slipper du å være en av 30 elever i et klasserom. Og da er det lettere å bli tryggere på seg selv, forteller Lucas.

Florent er takknemlig for at han har fått en sjanse til å vokse som menneske og jobbe for å få bedre karakterer.

–Alle som er deltakere her har en backstory og her får vi mulighet til å bli sterkere og en bedre utgave av seg selv, sier Florent.

[email protected]