Hjem Nyheter Skal være i dialog med potensielle leietakere

Skal være i dialog med potensielle leietakere

Vi ønsker ikke å ha ledige lokaler, men vi er avhengig av å få inn konsepter og leietakere som vi har tro på at vil gjøre det bra over tid og som bidrar positivt til miksen på senteret.  Dette er prosesser som kan ta noe tid og vi kan ikke forhaste oss bare for å fylle lokalene fortest mulig, sier Bromnes.

Omlag 15 lokaler står tomme nå, og enkelte har stått tomme i flere måneder. Den siste tiden har blant annet Narvesen, Carlings, Yes Vi Leker, Telia, Vita og Soundgarden forsvunnet ut. Mange av disse arealene står fortsatt tomme, men det er ikke fordi nye aktører er skeptiske til driftsgrunnlaget på Magasinet, mener Bromnes.

Det gjenspeiler ikke dialogen vi har med mange potensielle leietakere. Det handler om å finne de riktige leietakerne og de rette konseptene som vil passe inn på Magasinet og som kundene våre ønsker å benytte seg av, sier han.

Flere har påpekt at leieprisene er for høye på Magasinet og i sentrum generelt, og at dette fører til at bedrifter vegrer seg for å starte opp der.

Vi kommenterer ikke leiepriser. Det er markedet som bestemmer hva leieprisene skal være og det er gjennom forhandlinger at de fastsettes i hvert enkelt tilfelle, sier senterlederen. Han er heller ikke enig i kritikken som har kommet frem mot Citycon – blant annet fra Shahid Hussain i Byavisa forrige uke om at sentereierne kommuniserer dårlig med butikkene.

Vi er tilgjengelige for leietakerne våre gjennom flere kanaler og jobber hele tiden med å være tett på det som skjer. Vi opplever at vi har en god dialog med de fleste leietakerne våre, sier Bromnes.