Hjem Nyheter Skoger gamle kirke – 800-åring med framtidsblikk

Skoger gamle kirke – 800-åring med framtidsblikk

Tidligere har det vært ombygging etter brann i 1748, og i 1820-årene gikk kirken igjennom en stor overhaling. Vinduene ble gjort større og sidealterene inne i kirken ble fjernet. De var synlige i 1770. Våpenhuset ved hovedinngangen ble også satt opp på den tida. Klokketårnet ble rekonstruert i 1829, som en del av overhalingen. I 1926, 1972–1973 og 1999–2001 ble det utført store restaureringer.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Tårnet er reparert

Klokketårnet er nå reparert med ny rytterstol, slik at søsterklokkene – storesøster er fra 1300-tallet og lillesøster fra 1700-tallet – igjen kan kime over åkerlandskapet i Skogerbygda slik de har gjort i århundre.

Sokneprest i Skoger, Margrete Schmidt Johansen, og nestleder i Skoger menighetsråd og ansvarlig for omvisninger i Skoger gamle kirke, Halldis Christiansen Sørby, sitter benket – med koronaavstand – rundt bordet denne solfylte ettermiddagen.

Vi har nettopp vandret rundt i middelalderkirken som er under restaurering, og damene vil mer enn gjerne fortelle om Skoger gamle kirkes nåtid, framtid og fortid.
– Riksantikvaren gav tilskudd til rensing og konservering av altertavla – arbeidet er nøyaktig og godt utført av Oslo Konserveringsatelier. Tilskudd er også gitt til reparasjon av orgelet. Orgelet er det nest eldste i Norge som fremdeles er i bruk. Drammen kommune har bevilget fem millioner kroner til klokketårn og overrislingsanlegg, og Sparebanken Øst har bidratt med 232.000 kroner, sier Johansen, og legger til at nå kan lyden av kirkeklokkene igjen ringe over bygda, som vil gi et vakkert minne helt fra middelalderen.

– Nye takrenner av tre og sprinkelanlegg for å forebygge brann kommer også på plass, og så får vi se hva vi får gjort i framtida med kalken som flasser av på ytterveggen, sier Sørby.

En middelalderkirke krever mye tid, omsorg og penger, slik at den fremdeles kan skinne hvitkalket og huse besøkende langt inn i framtida.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

800-års jubileum

– Vi gleder oss til å feire Skoger gamle kirkes 800-års jubileum. Det var i 1220 kirken ble ferdigbygget og tatt i bruk. Vi har invitert blant annet kongefamilien, biskopen i Tunsberg, fylkesmann og ordfører for å være med i jubileumsfeiringen 30. august, sier sokneprest Margrete Schmidt Johansen.

– Denne siste søndagen i august blir det gudstjeneste og omvisning i kirken. På kirkebakken blir det vist en historisk spel i tre tablåer, skrevet av blant andre Jan Ekeberg og Kai Roger Olsen i Skoger og Konnerud Historielags Det Dramatiske Selskab, sier Halldis Christiansen Sørby, og forteller at tablåene handler om tida før kirken ble bygget, det store lynnedslaget og begynnelsen av 1800-tallet med presten Lund, som var en god mann og en markant skikkelse i bygda. På kvelden er det planlagt en utekonsert.

– Etter planen skal den innvendige rehabiliteringen av kirken være ferdig etter to års arbeid 23. mai. Da kan vi starte opp igjen sommerbruken av kirken med gudstjenester, dåp, vielser, olsokstevne og omvisning med konserter. Det er en vigslet kirke for hele Drammen, forteller Johansen, og legger til at Skoger gamle kirke er stengt vinterstid.

– Kirken er et kulturelt møtepunkt. Tidligere hadde vi et stort olsokstevne her, hvor menighetsrådet solgte kaffe og kaker. Det var blant annet gudstjeneste med foredrag, minnes Sørby.

– Vi ønsker å ha en åpen kirke, samt at Drammens skolebarn besøker middelalderkirken vår, som byr på en historisk og kulturell opplevelse, understreker Johansen.

Gryende optimisme

Både sokneprest Margrete Schmidt Johansen, og nestleder i Skoger menighetsråd, Halldis Christiansen Sørby, er optimistiske når det gjelder å fylle Skoger gamle kirke med interessant innhold i tida framover, og ekstra positivt er det at den nye pilegrimsleden går forbi middelalderkirken:

– Siden pilegrimsleden går forbi gamlekirken ønsker vi at dagens pilegrimer ikke bare går forbi, men stopper opp, åpner døra og vandrer inn i kirkerommet som byr på mange vakre kunstskatter – og med sin atmosfære gir tid til ettertenksomhet for våre travle sinn.

Ved kirken er det en Olavskilde, som har vært gjenstand for valfart fra pilegrimer med sine lengsler om Guds hjelp i livets utfordringer i tidlige tider.

Soknepresten avslutter med en oppfordring:
– Skoger gamle kirke er et smykke og en nasjonal skatt. Skoger menighet drømmer om at kirken blir godt kjent, både lokalt i Drammen, at det kan være et merkested for Viken fylke og av nasjonal interesse. Vi gleder oss til igjen feire gudstjenester med dåp, ha tidebønner, omvisninger og konserter. Gamlekirken er en vakker vigselskirke, som alle brudepar skal vite er åpne også for dem.

Halldis Christiansen Sørby og Margrete Schmidt Johansen ser fram til jubileumsåret for Skoger gamle kirke: 23. mai var restaureringen av altertavla og annet interiør i Skoger gamle kirke ferdig, mens orgelet er klar til bruk på jubileumsdagen 30. august.

[email protected]