Hjem Nyheter Skolekorps – hele eksistensen i fare

Skolekorps – hele eksistensen i fare

Koronakrisen truer med å rive grunnmuren vekk under det frivillige musikklivet i Norge. 6730 musikkforeninger og -lag, med titusenvis av musikanter og sangere, taper enorme beløp som følge av at aktiviteten er satt på pause. De samlede inntektstapene kan bli svimlende en milliard kroner.

Ikke gode nok tiltak

Ordningene som er foreslått til nå er på langt nær nok. Det som må til er en økonomisk krisepakke som monner til landets kor, korps, orkestre og alle de andre lagene i det frivillige musikklivet, for å hindre kroken på døra og nedleggelse for mange allerede før sommeren.

– Så langt er det bare mulig å søke kompensasjon for tapte billettinntekter ved avlyste arrangementer. Dette er selvsagt nødvendig, men skolekorps har ingen eller veldig få arrangementer der de får inn billettinntekter, sier Hovda.

Store deler av korpsbevegelsen har også inntekter fra loppemarked og spilleoppdrag som en stor del av det økonomiske grunnlaget for drift. Tap av slike inntekter på grunn av korona-avlysning dekkes ikke av den tiltakspakken som nå er kommet for kulturlivet.

– Det er viktig at også slike inntektstap kompenseres, ellers kan man risikere nedleggelse av flere korps. Det vil være et stort tap for kulturlivet og befolkningen, ikke minst i forbindelse med feiring av nasjonaldagen, sier hun.

Loppemarked = lønn til dirigent og instruktør 

I flere år har Konnerud skolekorps arrangert to loppemarkeder i året. Inntektene fra disse markedene utgjør en veldig stor andel av korpsets inntekter.

Styreleder i Konnerud skolekorps er bekymret for økonomiske tap. Foto: Konnerud skolekorps

I år er vårens loppemarked avlyst som følge av korona, og Konnerud skolekorps taper opp mot 100.000 kroner på grunn av dette. Korpsets største loppemarked, som vanligvis arrangeres i august, omsetter for over 300.000 kroner.

Hvis restriksjonene holder frem og heller ikke dette arrangementet kan avholdes, kan hele korpsets eksistens stå i fare.

– Loppemarkedet er den viktigste inntektskilden vår, sier styreleder Tone Hovda i Konnerud skolekorps. Det er disse aktivitetene som gjør det mulig for oss å lønne dirigent og instruktører gjennom året, og bidra til at barn og unge på Konnerud kan få verdifull musikalsk og sosial utvikling, sier hun.

Prøver å redde skolekorps

Rundt 50 barn i alder fra 7 til 18 år er med i Konnerud skolekorps. Konnerud skolekorps ser nå på flere ting som kan redde dem.

– Den første er en offentlig redningspakke, det satser vi på å få. Vi trenger minst 80.000 kroner, det er nettoinntekt fra vårmarkedet. Vi er helt avhengige av offentlige hjelpepakker, sier hun.

Styreleder Tone Hovda forteller det er stor dugnadsånd og kreativitet i korpset nå, og de jobber med alternativer for å få inntekt.

– Vi har opprettet en Spleis som vi oppfordrer alle, som kan, til å være med på. Videre går vi i gang med salgsdugnader, men slike inntekter kan vanskelig erstatt fullt ut det tapet vi får ved avlyst loppemarked og spilleoppdrag, sier hun og legger til

Konnerud Skolekorps er en bærebjelke i bydelens musikkliv, og gir et godt musikalsk tilbud til barn og unge med ulik alder og bakgrunn. Dersom vi må legge ned, vil dette få store ringvirkninger i lokalmiljøet. Når krisen er over må folk ha et lag å komme tilbake til.

[email protected]