Hjem Nyheter Skolesjef forsikrer – ingen mister skoleplassen

Skolesjef forsikrer – ingen mister skoleplassen

Flere foreldre i Drammen valgte ikke å sende barna sine til skolen etter gjenåpning av skolene, etter at skolene hadde vært stengt i nesten to uker på grunn av koronapandemien

Skeptiske foreldre

Den første dagen var det 140 elever som ikke hadde avklart sitt fravær og hvordan de skulle få opplæring. Nå er imidlertid alle barna på plass eller valgt å få privat hjemmeundervisning. Åpningen gjaldt første omgang for elever som går i 1.til 4. klasse.

Gjennom dialog med foreldrene den første uken var tallet 32, det tilsvarer 0,7 prosent av elevene.

– Alle skoler er i kontakt med sine elever og de har avklart opplæringstilbudet til den enkelte elev, sier kommunalsjef for skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola.

Ingen mister skoleplass

I noen kommuner i landet har man sagt til de foreldrene som velger å holde barna sine hjemme uten gyldig grunn at barna risikerer å miste skoleplassen sin.

Men kommunalsjefen for skole i Drammen kommune forsikrer foreldre om at ingen mister skoleplassen sin.

– Ingen elever mister sin skoleplass, og skolene er i god dialog med de som velger å ha privat hjemmeundervisning, sier Sola.

For han er det viktig å trygge foreldrene i den vanskelige situasjonen vi er i på grunn av koronapandemien.

– I den situasjonen vi som samfunn har vært i, er det naturlig at noen har vært bekymret og har hatt behov for en ekstra tett kontakt med skolen for å være trygge på at det er trygt å sende barna på skolen, sier han.

Lite romkapasitet

Nasjonale myndigheter sa ja til at alle skolene kunne åpne fra og med mandag 11. mai. Drammen kommune meldte om forskjeller mellom skolene i hvilke dager de kan ta imot elevene igjen til uken.

Det betydde at 5. til 7. klassinger kom tilbake til skolen, og alle ungdomskoler og videregående skoler kunne åpne igjen.

– Alle skolene er nå i gang med undervisning på skolen og noen skoler må kombinere dette med hjemmeundervisning enkelte dager på grunn av utfordringer med romkapasitet, sier han.

[email protected]