Hjem Nyheter Slår ring rundt Hollenderkollen

Slår ring rundt Hollenderkollen

–  Hollenderkollen og det røde huset var i sin tid grunnen til at vi flyttet til Drammen, forteller Mads Faste Liang Nilsen (35).

Falt for stedet

De hadde egentlig siktet seg mot Hurdal, men dro på en spontan visning i Drammen. Da de kjørte ned Kirkebakken så de Berit Laug Brandt drikke kaffe i solveggen ved det røde huset. 

–  Her skal vi bo tenkte vi og kjøpte huset på andre siden av veien, sier Mads.

Han og samboer Silje Gulbrandsen Hagen (33) og datter Sonja Liang Gulbrandsen (1) bor nå i Kirkebakken like ved der utbyggingen skal starte. 

Mads har også flyttet firmaet sitt ProjektorPøblene AS fra Brenneriveien i Oslo til Star Næringspark på Rundtom.

Mads Faste Liang Nilsen (35) bor i nabolaget og ønsker ikke utbygging i Hollenderkollen velkommen.Foto: Privat

Nabolaget står sammen

Formålet med stuntet var å ta tilbake Hollenderkollen og vise at den er i aktiv bruk av beboerne i området. 

–  På det røde huset på kollen projiserte vi sitater fra beboere, lokalhistorikere og politikere om utbyggingen av Hollenderkollen. Målet var å gi nabolaget en stemme, en måte å uttrykke meningene til innbyggerne i området på en ny og annerledes måte. Projeksjonen fungerte også som et sosialt bakteppe hvor naboer, engasjerte og media kunne møtes for å diskutere saken, forteller Mads.

Se alle bildene nederst i saken.

Hollenderkollen Utvikling AS, et selskap eid av Drammen Kommune Eiendom (DKEU), Nedre Buskerud Boligbyggelag Utbygging og Urban Compact Living ønsker å bygge ut på Hollenderkollen.

Naboer og andre engasjerte drammensere har stått sammen og protestert sterkt imot dette. 

–  Bygger man ut dette området, fjerner man også en del av Drammen sitt hjerte. For å sitere Ståle Sørensen fra Miljøpartiet de grønne at det er dumt å bygge ut de grønne flekkene i Drammen når vi har nok av grå flekker å bygge på, sier Mads og legger til at isolert sett handler dette om utbygging av en grønn kolle i et verneverdig kulturkvartal.

 Men dette handler også generelt om byplanlegging i følge han.

–  Hvordan vi ønsker at byen vår skal være og i hvor stor grad eksisterende beboere må vike for nye prosjekter, sier han. 

Han har flere spørsmål han ønsker svar på.

Hvorfor skal man bygge ned den siste grønne lunge på Tangen for å skaffe 20 boenheter når det foreligger planer for minst 2500 boenheter på strekningen Gamle Tollboden-Glassverket? 

Hvorfor skal DKEU fjerne et eksisterende friområdet for å bygge 20 boenheter når de samtidig har planer for minimum 500 boenheter bare 200 meter unna Hollenderkollen? 

– Dette er ikke et nødvendig prosjekt for Drammen. For å sitere lokalhistoriker Jo Sellæg: Berja (Hollanderkollen) tilhører først og fremst de som bor på Tangen. Men, ærlig talt, utsikten herfra tilhører oss alle. Herfra har mang en fotograf funnet et favorittmotiv, sier han.

Tomten er avsatt til bebyggelse

– Alle nye utbygginger som Glassverket, Slippen og Tangenkaia må tilfredsstille krav om uteoppholdsarealer, grøntarealer og lekeplasser .Ingen av disse vil kunne bruke for eksempel Berja for å tilfredsstille kravene i sine prosjekter, mener Bjørn Holm, styreleder i Hollenderkollen Utvikling AS.

Han legger til at engasjement fra naboer og interessenter er en naturlig del av den demokratiske prosessen.

Bjørn Holm, styreleder Hollenderkollen Utvikling AS, sier at tomten er avsatt til bybebyggelse og boligområde i kommuneplanen. Foto: Hollenderkollen Utvikling AS

Tomten er avsatt til bybebyggelse og boligområde i kommuneplanen, som også er vedtatt etter demokratiske prosesser hvor naboene har hatt anledning til å komme med sine innspill.

I følge Holm er bebyggelsen som planlegges følger kravene i retningslinjer for fortetting i villaområder,som bystyret vedtok i desember 2018. 

Det betyr eneboliger og rekkehus av tre slik området har i dag.

– Når man bor i by kan man aldri forutsette av omgivelser og utsikt blir uendret i all tid. Byen må være i utvikling for å kunne konkurrere med andre byer om innbyggere og skatteinntekter, sier Holm.

Prosjektet er forberedt for borettslagsmodell med gunstig finansiering og vil svare på etterspørselen fra barnefamilier som vil bo i byen.

[email protected]