Hjem Nyheter Slik unngår du korona-restskatt

Slik unngår du korona-restskatt

– 1,2 millioner nordmenn har endret skattekortet hittil i år. Det er noe høyere enn i et normalår, og vi ser at endringer i rentenivået og forhold knyttet til koronasituasjonen har bidratt til større oppmerksomhet om skattekortendringer, forteller divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

Lavere reisefradrag

Mange har justert skattetrekket som følge av et lavere gjeldsrentenivå. Et annet forhold som kan påvirke skatten er hjemmekontor. Flere av oss har vanligvis utgifter knyttet til reise mellom hjem og arbeidssted, men med langt færre reisedager i år kan reisefradraget falle helt eller delvis bort.

– Det er derfor viktig å sjekke hvor stort reisefradraget faktisk blir for 2020, og på dette grunnlaget vurdere om det er behov for å justere skattetrekket, sier Gjengedal.

Reglene er slik at du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats. Satsen for inntektsåret 2020 er 1,56 kroner pr kilometer, og du får fradrag for beløpet som overstiger egenandelen på 23 100 kroner.

Minstefradraget

Skatteetaten får spørsmål om det er fradrag man kan få når man jobber fra et hjemmekontor. I noen tilfeller kan du ha rett til fradrag for kostnader til hjemmekontor, men er du en vanlig arbeidstaker (ansatt) vil slike fradrag inngå i minstefradraget.

Dersom du har et rom hjemme som utelukkende benyttes i inntektserverv (til arbeid) var standardfradraget for det i 2019 kr 1 850. Satsen for 2020 er ikke fastsatt ennå, men er du lønnsmottaker vil dette fradraget inngå i minstefradraget og du kan ikke kreve dette i tillegg.

Er du næringsdrivende vil du kunne kreve dette standardfradraget særskilt. Det kan du også dersom du som lønnsmottaker krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget.

– Det gis med andre ord ikke fradrag for kostnader til hjemmekontor i tillegg til minstefradraget. For 2020 utgjør minstefradraget maksimalt 104 450 kroner, og det er sjelden at faktiske kostnader knyttet til arbeid overstiger minstefradraget, forklarer Gjengedal.

Du kan imidlertid få skattefri dekning av ekstra utgifter du har ved å jobbe hjemmefra, når arbeidsgiver betaler disse. Les mer om dette her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#skattlegging-av-ansatte

Permittering

De som er eller har vært permittert i løpet av året vil i mange tilfeller få en lavere samlet inntekt for 2020 enn den Skatteetaten har lagt til grunn ved beregningen av skattekortet. I disse tilfellene vil det normalt ikke være fare for å bli skyldig skatt, men heller at man trekker noe mer skatt enn nødvendig.

– Vi bør alle ha et forhold til den skatten vi betaler, og det vil uansett være lurt å gjøre en sjekk av skattekortet. Det gjør du enkelt ved å gå inn på skatteetaten.no, avslutter Marta Johanne Gjengedal.

[email protected]