Hjem Næringsliv Slik var boligbyggingen i Drammen i fjor

Slik var boligbyggingen i Drammen i fjor

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor ble igangsatt totalt 219 boligenheter i Drammen kommune. Antallet er en nedgang på 70 boliger, da det i 2017 ble igangsatt 289 boenheter i Drammen.

Nedgang i Norge
På landsbasis har det faktisk vært en klar nedgang i boligbyggingen det siste året. I fjor ble det igangsatt totalt 31.647 boliger i fedrelandet, og dette er en nedgang på hele ti prosent. Drammen er altså på linje i forhold til denne utviklingen.

Den kommunen som har hatt størst reell økning i Norge, er Trondheim, der det ble bygget 2.185 boenheter, som er opp hele 63 prosent. Oslo hadde størst nedgang, med minus 42 prosent.

I Buskerud var det totalt en stor nedgang på nær 500 enheter. Det er Hurum kommune som har hatt størst reell økning, med en vekst på 109 boliger, etterfulgt av Nedre Eiker med en økning på 64 boliger. Tabellene viser at det kan variere mye i en kommune fra det ene året til det andre.

Størst reell nedgang i Buskerud hadde Ringerike kommune, med 243 færre boliger i fjor enn året før.

Disse var der flest av
Det er naturlig nok blokker som frembringer flest boenheter. Og det er de med fem etasjer eller mer som ligger øverst på listen i Norge. Over 8.000 boenheter i slike ble igangsatt i fjor. Det er 25 prosent av alle igangsatte i Norge.

I Drammen kommune ser vi at det er flest boliger innen «store frittliggende boligbygg på tre og fire etasjer» som ble igangsatt i fjor, med 79 i tallet. Videre var det 49 enheter i bygg med fem eller flere etasjer.

[email protected]

Slik var boligbyggingen i Drammen

Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer                   79
Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over         49
Rekkehus                                                                                   37
Enebolig                                                                                    23
Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.              12
Kjedehus inkl.atriumhus                                                         8
Tomannsbolig, horisontaldelt                                                4
Andre småhus med 3 boliger eller flere                               4
Del av tomannsbolig, vertikaldelt                                         2
Andre bygg enn boligbygg                                                       1

 

 Utviklingen siste året i Buskerud

Antall boenheter som ble igangsatt i fjor, sammenlignet med året før. Kilde: SSB

Drammen           219         -70
Nedre Eiker        152         64
Lier                        152         -112
Øvre Eiker           145         -161
Røyken                137         51
Hurum                 129         109
Ringerike            126         -243
Kongsberg          89           -23
Modum               63           -70
Gol                        22           -2
Hol                         20           6
Hole                      15           -5
Hemsedal           10           3
Sigdal                    10           4
Krødsherad        7              -2
Ål                           6              -10
Flesberg              5              -12
Nore og Uvdal   3              -5
Nes                        1              -7
Flå                          0              -5
Rollag                   0              -6

Norge                   31.646   -3.626