Hjem Nyheter DNB avslutter samarbeidet med Posten

DNB avslutter samarbeidet med Posten

– Det er en god del eldre som bruker denne tjenesten, men også unge og den kommer helt sikkert til å bli savnet, sier Alexander Gudbrandsen som står bak skranken og sorterer pakker på Spar Torget Vest.

– Vi regner med at bankene viser sitt samfunnsansvar for de eldre. Med det så håper jeg at de kan hjelpe de som trenger det med å få betalt regningene sine. En del er på nett, men mange synes det er vanskelig og er usikre på hvordan man bruker nettbanken. Vi har allerede tatt kontakt med DNB Bank for å få andre løsninger, men kan ikke gjøre noe mer enn det. Alt ordner seg, men omstillingen kommer litt fort, sier butikksjef Øystein Eriksen på Spar Torget Vest.

– Vi starter med bank i butikk i kassene hvor det er mulighet for innskudd og uttak for de med kort og pinkode. Alle banker som har Vipps kan bruke denne tjenestene i butikken. Vi er usikre på lanseringen, men muligens i april, sier Eriksen. 

Fra 1. juli er det ikke lenger mulig å ta ut eller sette inn kontanter til eller fra fra kontoer i DNB i Postens salgsnett. Her fra Post i butikk på Spar Torget Vest. Foto: Annette Stabæk.

Avtalen om banktjenester løp opprinnelig ut ved siste årsskifte, men Posten og DNB var enige om en overgangsordning, slik at det skulle være mulig å benytte tjenesten noe lengre. 

– Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet med resten av bankfellesskapet – noe DNB og Posten har jobbet for i lang tid. Vi er redd for at kunder ikke får dekket sine behov for banktjenester, sier konserndirektør Christian Brandt i Posten.

Posten har plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet, og er i dialog med myndighetene om dette. Ut 2020 vil banktjenester gjennom DNBs systemer være mulig som tidligere hos landpostbud. 

Historiske fakta:

  • I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling
  • I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013. Avtalen utløp 31.12.2019.
  • I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett. Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring
  • I dag tilbyr Posten banktjenester gjennom ca 1400 landpostruter og ca 1400 Post i Butikk og postkontor

[email protected]