Hjem Næringsliv SpareBank 1 med rekordresultat

SpareBank 1 med rekordresultat

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet og utviklingen i 2019, som gjør oss i stand til å bidra til bærekraftig verdiskapning i våre lokalsamfunn, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

Rekordresultat
SpareBank 1 BV leverer et årsresultat for 2019 på 538,6 millioner etter skatt. Resultatet av kjernevirksomheten er det beste noen gang. Resultatet for fjerde kvartal er på 112,3 millioner etter skatt. 

Konsernet leverer god avkastning på egenkapitalen og har en meget tilfredsstillende kapitalsituasjon som gir gode vekstmuligheter og utbytteevne fremover. 

Styret foreslår et utbytte på nivå med fjoråret rekordutbytte på kr 2,95 per egenkapitalbevis. Bankens to stiftelser får gjennom sitt betydelige eierskap utbytter fra banken, midler som disponeres til allmennyttige formål i bankens markedsområder. 

Bedriftsmarkedet i god vekst
Kundetilveksten har vært stor over tid, og boliglånsveksten har lenge ligget over markedsvekst. – Nå er det gledelig å se at bedriftsmarkedet har stor fart med en utlånsvekst på 6,5 prosent – som er godt over markedsvekst, sier Rune Fjeldstad.  

Innskuddsveksten har vært svært høy (10,4 prosent), som spesielt skyldes stor suksess med spareproduktet GenerasjonSpar. 

Bærekraftig fokus
– Finansbransjen er en viktig aktør for å bringe verden i den retningen vi ønsker, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad, og bærekraft er et av satsningsområdene som virkelig ble satt på kartet i SpareBank 1 BV i 2019. Blant annet ble konsernet medlem av UN Global Compact, signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, og ansatte leder for bærekraft i en nyopprettet stilling. 

– Fremover forventer vi noe lavere vekst i norsk økonomi, et lavt rentenivå og noe avtagende vekst i sysselsettingen. Vi tror på stabil boligprisutvikling og at arbeidsledigheten holder seg på et relativt lavt nivå.  – Vi har god tro på vårt markedsområde med positiv netto tilflytning, god infrastruktur, og spennende utviklingsmuligheter, avslutter Fjeldstad.

[email protected]