Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne i Skue Sparebank (t.v.) og banksjef Torgeir Nøkleby i Hønefoss Sparebank vil utgjøre toppledelsen i den sammenslått banken. Foto: Per Skøien/Skue Sparebank

Sparebanker fusjonerer

Skrevet av RED
20.05.2020 13:15 - OPPDATERT 20.05.2020 21:53

Hvis myndighetene godkjenner det slås Skue Sparebank sammen med Hønefoss Sparebank. Nye Skue Sparebank vil bestå av 90 ansatte, og inneha en forretningskapital på 16 milliarder.

Forstanderskapet i Skue Sparebank og generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank vedtok tirsdag 19. mai å slå sammen de to bankene. Fusjonen vil bli gjennomført forutsatt myndighetenes godkjenning. 

Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å styrke bankens lokale konkurransekraft og lønnsomhet. Det vil også sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. 

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 16 milliarder kroner, og blir dermed den fjerde største i Eika Alliansen. 

Navnet vil bli Skue Sparebank. Banken vil ha cirka 90 ansatte fordelt på kontorer i Drammen, Vikersund, Sigdal, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg. 

Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne blir administrerende banksjef i den sammenslåtte banken, mens banksjef i Hønefoss Sparebank Torgeir Nøkleby blir viseadministrerende banksjef. 

[email protected]