Åpningen av Spiralen på dagtid er utsatt til 1. august. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune

Spiralen åpnes på dagtid fra 1. august

Skrevet av RED
17.07.2020 15:39 - OPPDATERT 19.07.2020 21:51

Det planlagte åpning av Spiralen på dagtid er nå tidsfestet til 1. august. Den tidligere datoen 18. juli klarte man ikke å overholde.

Oppgraderingen av Spiralen ble satt i gang høsten 2019. Planen den gangen var at tunnelen skulle åpnes på dagtid fra 1. juli og være helt ferdig 15. november. Dessverre har koronaepidemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet. Ny dato for åpning på dagtid er derfor satt til 1. august.

Det er særlig framdriften på berg-, vann- og frostsikringen, samt tekniske bygg som er blitt påvirket av pandemien og tilhørende tiltak mot smittespredning.

Drammen kommune har, sammen med entreprenøren, satt i gang mange tiltak for å minimere konsekvensene, men kommer ikke i mål med arbeidene som krever helstengt tunnel. 

Etter sommeren begynner «innredning» av tunnelen med kabling, ventilasjon, lys, styring og overvåkning. Dette arbeidet gjøres på nattestid.

[email protected]